นักท่องเที่ยวจีน สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดประเทศ

นักท่องเที่ยวชาวจีน สวมชุด PPE ผ่านขั้นตอนคัดกรอง รับเปิดประเทศวันแรก

นักท่องเที่ยวจากประเทศจีน สวมชุด PPE ผ่านด่านตรวจคัดกรอง และตรวจเอกสาร ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

Home / NEWS / นักท่องเที่ยวชาวจีน สวมชุด PPE ผ่านขั้นตอนคัดกรอง รับเปิดประเทศวันแรก

ประเด็นน่าสนใจ

  • นักท่องเที่ยวจากประเทศจีน สวมชุด PPE ผ่านด่านตรวจคัดกรอง และตรวจเอกสาร ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
  • นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทย ต้องมีการแสดงเอกสารให้ทางสาธารณสุขตรวจสอบ COE หรือ QR CODE
  • ประกอบด้วยเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส และกรรมธรรม์ประกันฯ และมีการตรวจหาเชื้อ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง และเอกสารการจองที่พัก AQ หรือที่พักตามมาตรฐาน SHA+

วันนี้ (1 พ.ย.64) นักท่องเที่ยวจากประเทศจีน สวมชุด PPE ผ่านด่านตรวจคัดกรอง และตรวจเอกสาร ณ สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมนักท่องเที่ยวจากหลายชาติ ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยได้ ซึ่งตลอดวันนี้จะมีเที่ยวบินเข้ามาจากต่างชาติทั้งหมด 61 เที่ยวบิน จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 2,300 คน และเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่กลับจากต่างประเทศอีกประมาณ 800 คน

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ต้องมีการแสดงเอกสารให้ทางสาธารณสุขตรวจสอบ COE หรือ QR CODE ภายในด่าน Thailand Pass ซึ่งประกอบไปด้วยเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส และกรรมธรรม์ประกันคุ้มคอรงอย่างน้อย 50,000 เหรียญสหรัฐฯ และมีการตรวจหาเชื้อ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง และเอกสารการจองที่พัก AQ หรือที่พักตามมาตรฐาน SHA+

ภาพ : ธนโชติ ธนวิกรานต์

X