ประกันสังคม ผู้ประกันตน ผู้ประกันตน ม.33 ผู้ประกันตน ม.39 ผู้ประกันตน ม.40 เงินเยียวยาโควิด

31 ต.ค.นี้ วันสุดท้าย!! ยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ม.33 ม.39 ม.40

ยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ม.33 ม.39 ม.40 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564

Home / NEWS / 31 ต.ค.นี้ วันสุดท้าย!! ยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ม.33 ม.39 ม.40

ประเด็นน่าสนใจ

  • ยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ม.33 ม.39 ม.40 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564
  • ประกันสังคมจะจ่ายเงินจนถึง 31 ธันวาคม 2564
  • สาเหตุที่กลุ่มดังกล่าวยังไม่ได้รับเงินเยียวยา อาทิ มาตรา 33 นายจ้าง แจ้งประเภทกิจการผิด / ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับฐานข้อมูล

สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนและผู้ประกอบการจากประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ใน 9 ประเภทกิจการ ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาโควิด-19 จากทางรัฐบาลกว่า 2 แสนคน สามารถยื่นทบทวนสิทธิภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 โดยประกันสังคมจะจ่ายเงินจนถึง 31 ธันวาคม 2564

สาเหตุที่กลุ่มดังกล่าวยังไม่ได้รับเงินเยียวยา เช่น มาตรา 33 นายจ้าง แจ้งประเภทกิจการผิด หรือไม่ได้แจ้งจดทะเบียนสาขา มาตรา 39 และ 40 มีชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงกับฐานข้อมูลของประกันสังคม หรือมีการลงข้อมูลผิด เป็นต้น

สำหรับขั้นตอนการขอยื่นทบทวนสิทธิ มีดังนี้

  • 1)โหลดแบบฟอร์ม ยื่นทบทวนสิทธิ ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
  • 2)กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง เบอร์โทรที่ติดต่อได้
  • 3)แนบเอกสาร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)
  • 4)ส่งเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ หรือส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564) สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนประกันสังคม โทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง
X