เขื่อนขุนด่านปราการชล

เที่ยวเขื่อนขุนด่านปราการชล เปิดสปิลเวย์ระบายน้ำทั้ง 4 บาน

ประเด็นน่าสนใจ ประชาชนเดินทางไปเที่ยวเขื่อนขุนด่านปราการชลกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาว รวมถึงมีการปล่อยน้ำล้นออกทางสปิลเวย์ ทั้ง 4 บาน ซึ่งปรกติเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งในแต่ละปี เขื่อนขุนด่านปราการชล หรือชื่อเดิมเรียกว่า เขื่อนคลองท่าด่าน ตัวเขื่อนประกอบด้วยเขื่อนหลักและเขื่อนรองสร้างด้วยคอนกรีตบดอัด ปัจจุบันเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่มีความยาวที่สุดในโลก มีความยาวรวม 2,720…

Home / NEWS / เที่ยวเขื่อนขุนด่านปราการชล เปิดสปิลเวย์ระบายน้ำทั้ง 4 บาน

ประเด็นน่าสนใจ

  • ประชาชนเดินทางไปเที่ยวเขื่อนขุนด่านปราการชลกันเป็นจำนวนมาก
  • เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาว รวมถึงมีการปล่อยน้ำล้นออกทางสปิลเวย์ ทั้ง 4 บาน
  • ซึ่งปรกติเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งในแต่ละปี


เขื่อนขุนด่านปราการชล หรือชื่อเดิมเรียกว่า เขื่อนคลองท่าด่าน ตัวเขื่อนประกอบด้วยเขื่อนหลักและเขื่อนรองสร้างด้วยคอนกรีตบดอัด ปัจจุบันเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่มีความยาวที่สุดในโลก มีความยาวรวม 2,720 เมตร ความสูง (สูงสุด) 93 เมตร โดยสร้างครอบฝายท่าด่านเดิม ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 13 ปี  (2540 – 2552) เริ่มเก็บกักน้ำ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2547   ซึ่งจะคอยรับน้ำที่ไหลจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ผ่านน้ำตกเหวนรกลงสู่อ่างเก็บน้ำ มีความจุ 224 ล้าน ลบ.ม. ตั้งอยู่ที่บ้านท่าด่าน ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จังหวัดนครนายกกั้นแม่น้ำนครนายก สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเพื่อเก็บกักน้ำในช่วงหน้าฝนไว้ในหน้าแล้ง

DCIM\100MEDIA\DJI_0101.JPG

โดยทำให้มีน้ำในการทำเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค แก้ปัญหาดินเปรี้ยว เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา บรรเทาอุทกภัย   และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำนครนายกตอนบน เพื่อช่วยให้ราษฎรทางตอนล่างมีน้ำใช้ทำการเกษตร การอุปโภคบริโภค รวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยที่มักจะเกิดขึ้นในเขตจังหวัดนครนายกเป็นเป็นประจำทุกปี เพื่อการอุตสาหกรรม

ทั้งนี้การปล่อยน้ำออกจาก สปิลเวย์ ( Spillway ) เป็นการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชล เพื่อรักษาสมดุลในการจัดการน้ำ ที่ระดับน้ำในเขื่อน สูงถึงระดับสปิลเวย์ โดยปริมาณน้ำในวันนี้มี 223.64 ลบ.ม. คิดเป็น 99.84 เปอร์เซ็น จากความจุเขื่อนอยู่ที่ 224 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 100% ของความจุเขื่อน โดยการพร่องน้ำจะเกิดขึ้นในประมาณปลายช่วงฤดูฝนของทุกปี ดังนั้น ใน 1 ปี จะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ระดับน้ำในเขื่อนมีความสูงขึ้นถึงระดับสปิลเวย์ ประชาชนที่เดินทางไปเที่ยวก็จะได้เห็นภาพสวยงามของน้ำที่ถูกปล่อยลงมาจากเขื่อนขุนด่านลงสู่แม่น้ำนครนายกอย่างที่ปรากฏ และนักท่องเที่ยวสามารถชมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้จากบริเวณสันเขื่อน จะเห็นทิวทัศน์ด้านหน้าเขื่อน และชมทิวทัศน์เมืองนครนายกด้านหลังเขื่อน

โดยสัปดาห์นี้ ซึ่งตรงกับวันหยุดยาว 3 วันต่อเนื่อง ได้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เดินทางมาแบบครอบครัว และคู่รัก รวมถึงวัยรุ่นหนุ่มสาว เพื่อเที่ยวชมพร้อมถ่ายรูปบันทึกความทรงจําความงดงาม เขื่อนขุนด่านฯ ที่ระบายน้ำผ่านสปิลเวย์ ทั้ง 4 บาน จนเกิดเป็นภาพความสวยงามของสายน้ำ ที่พุ่งลงมาราวน้ำตก กลายเป็นน้ำตกยักษ์ ละอองขาวตัดกับความยิ่งใหญ่ตระการตาของตัวเขื่อนขุนด่านฯ แม้การจราจรจะติดขัดเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตร ต่อเนื่องทั้งวัน แต่นักท่องเที่ยวได้ตั้งใจจะมาชมความงดงามของเขื่อนขุนด่านปราการชล

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีปริมาณนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่จำนวนมาก ทางเขื่อนขุนด่านปราการชลก็ได้มีการจัดการตามมาตรการห้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยจัดจุดคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ พร้อมมีเจ้าหน้าที่สอดส่องดูแล รวมถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว


ภาพ – วิชาญ โพธิ, ธนโชติ ธนวิกรานต์

X