ตักบาตรเทโวโรหณะ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ออกพรรษา

ประชาชน ร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ ออกพรรษา วัดสระเกศฯ

ประชาชนจำนวนมาก ร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร แด่พระสงฆ์จำนวน 100 รูป

Home / NEWS / ประชาชน ร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ ออกพรรษา วัดสระเกศฯ

ประเด็นน่าสนใจ

  • ประชาชนจำนวนมาก ร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร แด่พระสงฆ์จำนวน 100 รูป
  • ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ จะทำในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หลังจากวันออกพรรษาแล้ว 1 วัน
  • เพื่อระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากการโปรดพุทธมารดาในเทวโลก

วันนี้ (22 ต.ค.64) บรรยากาศประชาชนจำนวนมาก ร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร แด่พระสงฆ์จำนวน 100 รูป โดยมีพระเทพรัตนมุนี รักษาการเจ้าอาวาส เดินนำพระสงฆ์ทั้งหมดเดินลงมาจากบรมบรรพตภูเขาทองเพื่อรับบาตร ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากร่วมทำบุญ ถวายอาหาร และเครื่องสังฆทานโดยรอบภูเขาทอง ทั้งนี้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปในท่ายืนอัญเชิญโดยชายผู้ซึ่งได้รับการสมมุติให้เป็นพระอินทร์ และพระพรหม นำขบวนแห่ไปตามทางโดยมีบาตรขนาดใหญ่เพื่อรับถวายอาหาร และเครื่องสังฆทานอีกชุดหนึ่ง

สำหรับประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ จะทำในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หลังจากวันออกพรรษาแล้ว 1 วัน เพื่อระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากการโปรดพุทธมารดาในเทวโลก โดยจำพรรษาอยู่ ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นเวลา 1 พรรษา และเสด็จกลับยังโลกมนุษย์

ภาพ : ธนโชติ ธนวิกรานต์

X