น้ำมันแพง รถสิบล้อ ราคาน้ำมัน

สิบล้อไม่ทน! น้ำมันแพง จัดคาราวาน Truck Power

น้ำมันดีเชลได้ปรับราคาขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อต้นทุนอัตราค่าขนส่ง

Home / NEWS / สิบล้อไม่ทน! น้ำมันแพง จัดคาราวาน Truck Power

ประเด็นน่าสนใจ

  • น้ำมันดีเชลได้ปรับราคาขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อต้นทุนอัตราค่าขนส่ง
  • สิบล้อกว่า 1,000 คัน จัดกิจกรรม Truck Power วิ่งใน 6 เส้นทาง 7 จุด
  • เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล ตรึงราคาน้ำมันดีเซล ที่ลิตรละ 25 บาทต่อลิตร
  • ลดภาษีสรรพสามิตลง 5 บาท ต่อลิตร ยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนพลังงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี “

จากที่เกิดวิกฤติน้ำมันดีเชล ได้ปรับราคาขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อต้นทุนอัตราค่าขนส่ง ส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภค และ บริโภค ขึ้นตามราคาน้ำมันไปด้วย ภาคการขนส่ง และประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

วันนี้( 19 ต.ค. 64 ) ที่ บริเวณสถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นหนึ่งใน 7 จุด ที่สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ได้ปล่อยขบวน รถบรรทุก รถ 6 ล้อ และรถทัวร์ จำนวนกว่า 50 คัน ภายใต้ จัดกิจกรรม Truck Power โดยนำรถสิบล้อกว่า 1,000 คัน วิ่งใน 6 เส้นทาง 7 จุด รอบพื้นที่ปริมณฑล ภาคกลาง ตะวันออก และอีสาน เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล ตรึงราคาน้ำมัน “ ดีเซล ที่ลิตรละ 25 บาทต่อลิตร ลดภาษีสรรพสามิตลง 5 บาท ต่อลิตร ยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนพลังงาน เป็นระยะเวลา 1 ปี “

ทั้งนี้ สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย มีข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะ ดังนี้

  • 1. ขอให้รัฐบาลและกระทรวงพลังงาน ตรึงราคาน้ํามันดีเซล (B7 หรือ B6) ราคาขายปลีก 25 บาท / ลิตร เป็นระยะเวลา 1 ปี ในช่วงสถานการณ์วิกฤตไวรัสโควิด-19 , วิกฤตสภาวะ เศรษฐกิจ และวิกฤตอุทกภัย ภัยพิบัติต่างๆ จนกว่าสถานการณ์ต่างๆ จะคลี่คลาย
  • 2. ลดภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนในยางวิกฤต โดยหารายได้จากส่วนอื่นๆ มาทดแทน
  • 3. ปรับโครงสร้างราคาน้ํามันให้เป็นธรรมยึดหลักธรรมาภิบาลซื่อสัตย์สุจริตไม่เอาเปรียบ ประชาชนและผู้บริโภคน้ํามันในระบบผูกขาด ตัดตอนจนเกินไป
  • 4. ราคา ณ โรงกลั่น ต้องเท่ากับราคาสิงคโปร์ ที่ใช้เป็นฐานอ้างอิงน้ํามันสําเร็จรูป (ราคา ณ โรงกลั่นต้องเท่ากัน)
  • 5. ในสถานการณ์วิกฤตต่างๆ ต้องลดค่าการตลาดลงกึ่งหนง่ึ เพราะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ ราคาน้ํามันแพงเกินไป และเป็นการผลักภาระและสร้างกําไรทางธุรกิจที่ขาดหลักจริยธรรม และคุณธรรมทางธุรกิจกึ่งผูกขาด

ภาพ : วิชาญ โพธิ