กระทรวงการคลัง เอเชียประกันภัย

รมว.คลัง สั่งเพิกถอนใบอนุญาต “เอเชียประกันภัย”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ บริษัท เอเชียประกันภัย 1951 จำกัด

Home / NEWS / รมว.คลัง สั่งเพิกถอนใบอนุญาต “เอเชียประกันภัย”

ประเด็นน่าสนใจ

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ บริษัท เอเชียประกันภัย 1951 จำกัด
  • เนื่องจากพบว่า บริษัทมีการดำรงเงินกองทุนต่ำกว่าเกณฑ์ ที่กฎหมายกำหนดทรัพย์สินต่ำกว่าหนี้สิน จ่ายสินไหมทดแทนล่าช้า
  • มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคมเป็นต้นไป

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ บริษัท เอเชียประกันภัย 1951 จำกัด มีผลตั้งแต่วันนี้ 15 ตุลาคมเป็นต้นไป และแต่งตั้งให้ “กองทุนประกันวินาศภัย” เป็นผู้ชำระบัญชีและเข้าจ่ายสินไหมแทนหลังจากนี้

โดยจะร่วมมือกับบริษัทประกันวินาศภัย 13 บริษัท ที่เข้ามารับโอนกรมธรรม์ที่ยังไม่หมดอายุ และดำเนินการต่าง ๆ ต่อไป เช่น การรับคืนเบี้ยตามมูลค่าที่เหลือหรือรับเป็นส่วนลดเพิ่มอีก 10% ของกรมธรรม์ใหม่แต่ไม่เกิน 500 บาท และทิพยประกันภัย ให้นำเบี้ยเหล่านั้นมาซื้อประกันภัยโควิด โคม่า และการตั้งศูนย์ให้คำแนะนำต่าง ๆ

สำหรับเหตุผลที่ต้องเพิกถอนใบอนุญาตนั้น เนื่องจากพบว่า บริษัทมีการดำรงเงินกองทุนต่ำกว่าเกณฑ์ ที่กฎหมายกำหนดทรัพย์สินต่ำกว่าหนี้สิน จ่ายสินไหมทดแทนล่าช้า และมีการนำเสนอขายแบบประกันไม่เป็นไปตามแบบนายทะเบียน ซึ่งเป็นไปในลักษณะที่อาจจะเกิดความเสียหายกับผู้เอาประกันและประชาชน

รวมทั้งการเลิกจ้างพนักงานทำให้บริษัทไม่มีความพร้อม จึงเป็นเหตุให้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาติ
ทั้งนี้ ปัญหาของบริษัทดังกล่าวเป็นปัญหาเฉพาะฐานะการเงินและปัญหาภายใน จึงไม่เป็นปัญหาในภาพรวมต่อระบบประกันภัยไทย ดังนั้น คปภ.ยังคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยด้วยมาตรการสูงสุด

X