กรุงเทพมหานคร คลองโอ่งอ่าง

ฟื้นคลองโอ่งอ่าง แจกบัตรพายเรือคยักฟรี เสริมการท่องเที่ยว

คลองโอ่งอ่าง กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง หลังสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง

Home / NEWS / ฟื้นคลองโอ่งอ่าง แจกบัตรพายเรือคยักฟรี เสริมการท่องเที่ยว

ประเด็นน่าสนใจ

  • คลองโอ่งอ่าง กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง หลังสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง
  • มีการกำหนดให้ผู้ค้า หรือผู้ประกอบการทุกรายต้องรับการตรวจคัดกรอง (ATK) ทุกสัปดาห์
  • กิจกรรมภายในถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง จะเปิดให้ประชาชนพายเรือคยักฟรีอีกครั้ง มีเรือให้บริการทั้งหมด 15 ลำ รอบละ 30 นาที

วานนี้ (15 ต.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คลองโอ่งอ่าง กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง หลังสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง ทาง กทม.จึงมีประกาศให้ผู้ประกอบการ และประชาชนสามารถดำเนินกิจกรรม และกิจการบางประเภท และเพื่อเป็นการฟื้นฟู และกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับประชาชน

โดยจะเริ่มเปิดคลองโอ่งอ่างอีกครั้งตั้งแต่วันนี้ (15 ต.ค.64) เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 15.00 – 20.00 น. เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาเคอร์ฟิว ทั้งนี้ จะดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุม และป้องกัน COVID อย่างเคร่งครัด โดยมีการกำหนดให้ผู้ค้า หรือผู้ประกอบการทุกรายต้องรับการตรวจคัดกรอง (ATK) ทุกสัปดาห์

พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวผู้ค้า และแสดงผลการตรวจคัดกรองทุกครั้งขณะทำการค้า และสำหรับประชาชนที่เข้าเยี่ยมชม หรือซื้อสินค้า ให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ทั้งตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแจลแอลกอฮอลล์ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมเว้นระยะห่าง

สำหรับกิจกรรมภายในถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง จะเปิดให้ประชาชนพายเรือคยักฟรีอีกครั้ง มีเรือให้บริการทั้งหมด 15 ลำ รอบละ 30 นาที โดยสามารถรับบัตรคิวได้ที่ท่าน้ำหน้าร้านสะพานเหล็กแสควร์ ฝั่งพระนคร ใกล้สะพานดำรงสถิต กำหนดเปิดรับคิวสุดท้ายเวลา 19.00 น.

ภาพ : ธนโชติ ธนวิกรานต์