ข่าวต่างประเทศ อิสราเอล โควิด-19

อิสราเอลพบ คนป่วยโควิด-19 หลังฉีดวัคซีน มีแอนติบอดีเท่าเดิม

คณะนักวิจัยอิสราเอลพบกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด หลังฉีดวัคซีนโดสแรกได้ไม่นาน มีระดับแอนติบอดีไม่เปลี่ยนแปลง

Home / NEWS / อิสราเอลพบ คนป่วยโควิด-19 หลังฉีดวัคซีน มีแอนติบอดีเท่าเดิม

ประเด็นน่าสนใจ

  • คณะนักวิจัยอิสราเอลพบกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด หลังฉีดวัคซีนโดสแรกได้ไม่นาน มีระดับแอนติบอดีไม่เปลี่ยนแปลง
  • แนะนำผู้มีผลตรวจโรคเป็นบวกหลังฉีดวัคซีนโดสแรก เข้ารับวัคซีนโดสที่ 2 เนื่องจากช่วยมอบการป้องกันดีที่สุด
  • ผลวิจัยพบว่ากลุ่มคนที่เคยติดเชื้อไวรัสฯ หลังฉีดวัคซีนมาแล้ว 1 โดส มีระดับแอนติบอดีสูงกว่าคนที่ฉีดวัคซีนครบโดสที่ไม่เคยเคยติดเชื้อ

มหาวิทยาลัยบาร์ อีลัน (BIU) ทางตอนกลางของอิสราเอล เผยว่าคณะนักวิจัยอิสราเอลพบกลุ่มผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ก่อโรคโควิด-19 หลังฉีดวัคซีนโดสแรกได้ไม่นาน มีระดับแอนติบอดีไม่เปลี่ยนแปลงแม้ผ่านการติดเชื้อไวรัสฯ จึงแนะนำผู้มีผลตรวจโรคเป็นบวกหลังฉีดวัคซีนโดสแรกเข้ารับวัคซีนโดสที่ 2 เนื่องจากช่วยมอบการป้องกันดีที่สุด

ผลวิจัยดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาร่วมที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยฯ กับศูนย์การแพทย์ซีฟ (ZMC) ทางตอนเหนือของอิสราเอล และเผยแพร่ผ่านวารสารระบาดวิทยาและการติดเชื้อ (Epidemiology and Infection)

คณะนักวิจัยติดตามบุคลากรการแพทย์ของศูนย์ฯ จำนวน 541 คน ซึ่งบางส่วนหายป่วยจากโรคโควิด-19 แล้ว เพื่อตรวจสอบว่าผู้มีประวัติติดเชื้อไวรัสฯ ตอบสนองต่อการฉีดวัคซีนอย่างไรเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อไวรัสฯ

ผลวิจัยพบว่ากลุ่มคนที่เคยติดเชื้อไวรัสฯ หลังฉีดวัคซีนมาแล้ว 1 โดส มีระดับแอนติบอดีสูงกว่าคนที่ฉีดวัคซีนครบโดสแต่ยังไม่เคยติดเชื้อไวรัสฯ มาก ทว่าการติดเชื้อหลังจากฉีดวัคซีนโดสแรกไม่ใช่ตัวเพิ่มระดับแอนติบอดีแต่อย่างใด

รายงานระบุว่าผู้มีประวัติป่วยโรคโควิด-19 หลังจากฉีดวัคซีนโดสแรก แต่ยังไม่ฉีดวัคซีนโดสที่ 2 มีระดับแอนติบอดีเท่าผู้ที่ฉีดวัคซีนโดสเดียวและไม่เคยติดเชื้อไวรัสฯ

นอกจากนั้นบุคลากรการแพทย์ที่ติดเชื้อไวรัสฯ หลังฉีดวัคซีน มีระดับแอนติบอดีที่ 21 และ 50 วัน คล้ายคลึงกับผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อไวรัสฯ ที่ฉีดวัคซีนปริมาณเท่ากัน และมีระดับแอนติบอดีต่ำกว่าผู้ที่ติดเชื้อไวรัสฯ ก่อนการฉีดวัคซีนมาก

ที่มา : Xinhua