กรมชลประทาน น้ำท่วม สถานการณ์น้ำท่วม อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

กรมชลฯ ซ่อมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) เสร็จแล้ว

รองอธิบดีกรมชลประทาน เผย ปัจจุบันได้ทำการซ่อมแซมทำนบดินชั่วคราว อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร(ตอนล่าง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

Home / NEWS / กรมชลฯ ซ่อมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) เสร็จแล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • รองอธิบดีกรมชลประทาน เผย ปัจจุบันได้ทำการซ่อมแซมทำนบดินชั่วคราว อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร(ตอนล่าง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
  • ทั้งการถมดินบริเวณฝั่งซ้ายของอาคารระบายน้ำล้น การทำคันดินให้สูงขึ้น
  • ปัจจุบัน (3 ต.ค.64) มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 6.14 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 23 ของความจุอ่างฯ

วานนี้ (3 ต.ค. 64) นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการซ่อมแซมทำนบดินชั่วคราว ในพื้นที่ก่อสร้างอาคารระบายน้ำ Service Spillway อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร(ตอนล่าง) จังหวัดนครราชสีมา ตามข้อสั่งการของ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 64 ที่ได้เร่งรัดให้แก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าที่กำลังจะมาถึง

นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ปัจจุบันได้ทำการซ่อมแซมทำนบดินชั่วคราว บริเวณฝั่งขวาของอาคารระบายน้ำ Service Spillway อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร(ตอนล่าง)เสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือการดำเนินงานในด้านอื่น ๆ เพื่อเสริมความแข็งแรงของประตูระบายน้ำ ทั้งการถมดินบริเวณฝั่งซ้ายของอาคารระบายน้ำล้น การทำคันดินให้สูงขึ้น ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 70 %

สำหรับสถานการณ์น้ำ ในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) ปัจจุบัน (3 ต.ค.64) มีปริมาณน้ำในอ่างฯ 6.14 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 23 ของความจุอ่างฯ ทั้งนี้ อธิบดีกรมชลประทาน ได้เน้นย้ำในเรื่องการควบคุมการไหลของน้ำในอ่างเก็บน้ำฯ หากสามารถควบคุมการไหลของน้ำได้ จะได้นำแผ่น Stop lock ปิดการระบายน้ำในอ่างฯ เพื่อเร่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึงนี้

ที่มา : กรมชลประทาน