น้ำท่วม น้ำท่วมลพบุรี สถานการณ์น้ำท่วม

อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ระดับน้ำยังคงท่วมสูง

สถานการณ์น้ำท่วมที่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี น้ำยังคงท่วมสูง โดยเฉพาะ ต.บ้านกลวย ต.บ้านทราย ต.หนองทรายขาว ต.พุคา และต.หนองเมือง

Home / NEWS / อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ระดับน้ำยังคงท่วมสูง

ประเด็นน่าสนใจ

  • สถานการณ์น้ำท่วมที่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี น้ำยังคงท่วมสูง โดยเฉพาะ ต.บ้านกลวย ต.บ้านทราย ต.หนองทรายขาว ต.พุคา และต.หนองเมือง
  • ประชาชนใช้เรือในการเข้า-ออกบ้าน ไปยังถนนใหญ่
  • ขณะนี้มีหน่วยงานเข้าช่วยเหลือจำนวนหนึ่งในการนำอาหาร น้ำดื่ม เข้าไปส่งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

วันนี้ (30 ก.ย.64) สถานการณ์น้ำท่วมที่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี น้ำยังคงท่วมสูง โดยเฉพาะ ต.บ้านกลวย ต.บ้านทราย ต.หนองทรายขาว ต.พุคา และต.หนองเมือง ประชาชนใช้เรือที่เตรียมไว้หลังมีเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี 54 หรือเมื่อ 10 ปีที่แล้วในการเข้า-ออกบ้าน ไปยังถนนใหญ่ ซึ่งขณะนี้มีหน่วยงานเข้าช่วยเหลือจำนวนหนึ่งในการนำอาหาร น้ำดื่ม เข้าไปส่งให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้

ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่จะเกิดจากปริมาณฝนตกตามคาดการ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา และสถายันสารสนเทศทรัพยาการน้ำ จะมีปริมาณน้ำท่าไหลลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในระหว่างวันที่ 27 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2564 รวมจำนวน 515 ลูกบาศก์เมตร หากยังคงระบายน้ำในอัตรา 8.64 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะมีปริมาณน้ำเต็มอ่างในวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อให้มีพื้นที่รองรับน้ำที่จะไหลลงเขื่อนได้โดยไม่ให้น้ำเต็มอ่าง

กรมชลประทานจะเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จากอัตรา 8.64 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเป็น 34.56 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือประมาณ​400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะทยอยระบายเพื่มขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งเมื่อน้ำจำนวนนี้ไหลลงไปรวมกับปริมาณน้ำจากคลองชัยนาท – ป่าสักแล้ว จะควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระรามหกในอัตราไม่เกิน 700 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักตั้งแต่ท้ายเขื่อนพระรามหกในชุมชนนอกคันกั้นน้ำ บริเวณวัดสะตือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 2-2.5 เมตร   โดยระดับน้ำที่สูงขึ้นดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายน้ำวัดสะตือไปจนถึงจุดบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : ธนโชติ ธนวิกรานต์ 

X