น้ำท่วม

23 จ. ยังคงมีน้ำท่วม / สุโขทัย-ชัยภูมิ-ลพบุรี-อยุธยา-ชัยนาท ระดับน้ำยังเพิ่ม

โดยกระทบประชาชนแล้ว 71,093 ครัวเรือน

Home / NEWS / 23 จ. ยังคงมีน้ำท่วม / สุโขทัย-ชัยภูมิ-ลพบุรี-อยุธยา-ชัยนาท ระดับน้ำยังเพิ่ม

ประเด็นสำคัญ

  • สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นกระทบพื้นที่ 30 จังหวัด คลี่คลายแล้ว 7 จังหวัด
  • ในขณะนี้ยังคงเหลือน้ำท่วมอยู่ในอีก 23 จังหวัด และบางพื้นที่ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้น

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอรายงานสถานการณ น้ำท่วมในหลายขณะนี้ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ( 28 ก.ย.) โดยจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ที่พัดเข้ามายังประเทศไทยเมื่อช่วงวันที่ 23 ก.ย. ที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 30 จังหวัดด้วยกัน รวมพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม 145 อำเภอ 584 ตำบล 2,401 หมู่บ้าน มีประชาชนได้รับผลกระทบ 71,093 ครัวเรือน

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีผู้เสียชีวิต 6 ราย โดยเป็นผู้เสียชีวิต ในจ.ลพบุรี 5 ราย (ชาย) และ จ.เพชรบูรณ์ 1 ราย (ชาย) และยังคงมีผู้สูญหาย 2 ราย อยู่ใน จ.ลพบุรี 1 ราย (ด.ช.) จ.เพชรบูรณ์ 1 ราย (หญิง)

ซึ่งในขณะนี้ ยังคงเหลือพื้นที่น้ำท่วมในอีก 23 จังหวัด โดยยังคงมีหลายพื้นที่ ที่ระดับน้ำเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

สุโขทัย – โดยในปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ ศรีสําโรง คีรีมาศ เมืองฯ

ชัยภูมิ – สถานการณ์ในจังหวัดชัยภูมินั้น ระดับน้ำยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และยังมีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่ 8 อำเภอด้วยกันคือ หนองบัวระเหว จัตุรัส เมืองฯ เนินสง่า บ้านเขว้า ภูเขียว บําเหน็จณรงค์ เกษตรสมบูรณ์

ลพบุรี – ระดับในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และมีน้ำท่วมขังอยู่ในพื้นที่ 8 อำเภอด้วยกันคือ สระโบสถ์ ชัยบาดาลลําสนธิ โคกสําโรง บ้านหมี่ โคกเจริญ เมืองฯ พัฒนานิคม

พระนครศรีอยุธยา – ระดับน้ำเจ้าพระยาได้เอ่อล้น เข้าท่วมพื้นที่ใน 3 อำเภอด้วยกันคือ อ.ผักไห่ เสนา บางบาล ในพื้นที่ลุ่มต่ำของแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และคลองโผงเผง ทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำยังคงมีระดับเพิ่มสูงขึ้น

ชัยนาท – ระดับน้ำ ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย โดยเข้าท่วมในพื้นที่ 7 อำเภอคือ มโนรมย์ วัดสิงห์ เนินขาม หันคา สรรคบุรี สรรพยา เมืองฯ

ส่วนในพื้นที่จังหวัด ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กําแพงเพชร ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี ศรีสะเกษ จันทบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ระดับน้ำเริ่มทรงตัว

ส่วนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เลย ระดับน้ำเริ่มลดลง


ภาพ – ธนโชติ ธนาวิกรานต์

X