มาตรการป้องกันโควิด-19 ศบค. โควิด-19

สรุปสาระสำคัญ ในการปรับมาตรการ ศบค. ล่าสุด ( 27 ก.ย.)

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นสำคัญ

 • มีการปรับมาตรการในหลายเรื่องที่จะเกิดขึ้นในเดือน ต.ค. 2564 นี้
 • ปรับเวลาเคอร์ฟิว เป็น 22.00 – 04.00 น.
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ห้องสมุด, พิพิธภัณฑ์, ศูนย์การเรียนรู้, อุทยานวิทยาศาสตร์ เปิดได้
 • ร้านทำเล็บ ร้านสัก ร้านนวด สปา เปิดได้ ตามข้อกำหนด
 • โรงหนัง ห้าง ร้านสะดวกซื้อ เปิดได้ ถึง 21.00 น.
 • ร้านอาหารให้มีการเล่นดนตรีได้
 • กีฬาในร่ม / กลางแจ้ง เปิดได้ จัดแข่งขันแบบมีผู้ชมได้ ตามมาตรการ
 • ปรับการเดินทางเข้าประเทศของผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว
 • เตรียมแผนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว ในระยะนำร่อง, ระยะที่ 1-2-3 ในช่วงปลายปีนี้
 • แผนจัดหาวัคซีนคาดว่าจะมีวัคซีนถึงธ.ค. รวม 178.2 ล้านโดส ตั้งเป้าฉีดให้ได้ครอบคลุมอย่างน้อย 80% ของประเทศ สำหรับเข็มแรก
 • เตรียมพร้อมจัดหาวัคซีนในปี 2565 กับทาง Astrazeneca 60 ล้านโดส, ไฟเซอร์ 30-50 ล้านโดส

วันนี้ ( 27 ก.ย. )  ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19  ได้แถลงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ประจำวันนี้ โดยสถิติสถานการณ์ประจำวันในวันนี้ คือ

 • พบผู้ป่วยเพิ่ม 10,288 ราย รวมสะสม 1,571,926 ราย แบ่งเป็น
  • ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบบริการ 9,180 ราย
  • จากการค้นหาเชิงรุก
  • ในเรือนจำ 127 ราย
  • ตปท. 12 ราย
 • หายป่วยเพิ่ม 12,494 ราย รวมหายแล้ว 1,435,401 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 101 ราย รวมเสียชีวิตแล้ว 16,368 ราย

ซึ่งแนวโน้มการระบาดในพื้นที่กรุงเทพ ปริมณทล และต่างจังหวัดมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ยังคงมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา มีการประเมินสถานการณ์จากการคาดการณ์แนวโน้มของการระบาด ของโควิด-19 จากมาตรการล็อกดาวน์ ร่วมกับมาตรการอื่น ๆ ทำให้แนวโน้มการติดเชื้อของผู้ป่วยรายใหม่มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับอัตราการเสียชีวิต

ซึ่งในระยะต่อไป ก็ยังคงมาตรการป้องกันต่อเนื่อง เพื่อให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยจะมีการเพิ่มมาตรการการป้องกันส่วนบุคคล ( Universal Prevention) มาตรการทางสังคม และการควบคุมการเดินทาง ร่วมกับมาตรการขององค์การ หรือ Covid Free Seeting และการคัดกรองด้วย ATK

4 มาตรการหลัก ๆ

สำหรับผลการประชุมศบค. ในวันนี้ มีประเด็นหลักๆ ที่สำคัญ 4 เรื่องด้วยกันคือ

การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

โดยที่ประชุมได้มีข้อสรุป เห็นสมควรให้มีการขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศเป็น ครั้งที่14 ตั้งแต่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 2564 เนื่องจากการเตรียมการในการออก พ.ร.บ.โรคติดต่อ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดนั้นยังไม่เรียบร้อย ทั้งการส่งต่องานให้กับหน่วยงานที่จะมารับช่วงต่อจาก ศบค. รวมถึงหน่วยงานระดับจังหวัด

ปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรค

เป็นการปรับมาตรการสำหรับกิจการ-กิจกรรมต่าง ๆ ที่ปิดตามข้อกำหนดฉบับที่ 28 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด โดย

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก – เด็กก่อนวัยเรียน ให้เปิดได้ แต่ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด
 • ห้องสมุดสาธารณะ, ห้องสมุดชุมชน-เอกชน-บ้านหนังสือ
  เปิดได้แต่ต้องจำกัดจำนวน ห้ามรับประทานอาหาร
 • พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงโบราณสถาน เปิดได้แต่ต้องจำกัดจำนวน ห้ามรับประทานอาหาร
 • ศูนย์การเรียนรู้, อุทยานวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เปิดได้แต่ต้องจำกัดจำนวน ห้ามรับประทานอาหาร
 • ร้านทำเล็บ เปิดได้ แต่ต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า
 • ร้านสัก เปิดได้ ต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า, ลูกค้าได้รับวัคซีนครบ หรือมีผลตรวจ ATK ไม่พบเชื้อ ในช่วง 72 ชม.
 • สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (นวด, สปา) เปิดดำเนินการได้ แต่ยังไม่อนุญาตให้เปิดบริการอบไอน้ำ โดยต้องนัดหมายล่วงหน้า จำกัดเวลาการให้บริการไม่เกิน 2 ชม. / คน ลูกค้าต้องได้รับวัคซีนครบหรือมีผลตรวจโควิดเป็นลบ ภายใน 72 ชม.
 • โรงภาพยนตร์ เปิดได้ถึง 21.00 น. จำนวนลูกค้าไม่เกิน 50% สวมหน้ากากตลอดเวลา และไม่รับประทานอาหารในโรงภาพยนตร์
 • การเล่นดนตรีในร้านอาหารให้ ให้ดำเนินการได้ โดยนักดนตรีไม่เกิน 5 คน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา อนุญาตให้ถอได้เฉพาะร้องเพลง หรือแสดง โดยห้ามคลุกคลี-สัมผัสกับลูกค้า
 • ศูนย์การแสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ยังไม่ให้เปิดดำเนินการในขณะนี้

ปรับเงื่อนไขการควบคุม

ศบค. ได้มีการพิจารณาดังนี้คือ

 • ปรับลดเวลาเคอร์ฟิวส์ เป็น 22.00 น. – 04.00 น. เป็นเวลา 15 วันและจะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่ง
 • ศูนย์การค้า ให้เปิดบริการได้ถึงเวลา 21.00 น. และให้สถาบันกวดวิชา ได้ โดยจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดก่อน ส่วนโรงหนัง สปา ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ที่อยู่ภายในห้างให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้

  แต่ในส่วนการให้บริการตู้เกม ร้านเกม เครื่องเล่นเกม สวนสนุก สวนน้ำต่าง ๆ รวมถึงห้องประชุม ยังคงไม่อนุญาตให้เปิดให้บริการ
 • ร้านสะดวกซื้อสามารถเปิดให้บริการได้ถึง 21.00 น.
 • กีฬากลางแจ้ง / ในที่ร่ม เปิดดำเนินการได้ทุกประเภท ไม่เกิน 21.00 น โดยมีการจำกัดจำนวนตามขนาดสถานที่, ประเภทกีฬา
 • กีฬาในร่ม จัดแข่งขันได้ โดยต้องไม่มีผู้ชม ส่วนกีฬากลางแจ้งจัดแข่งขันได้ และมีผู้ชมได้ไม่เกิน 25% ของความจุ โดยผู้ชมต้องได้รับวัคซีนครบ หรือมีผลตรวจเป็นลบ ใน 72 ชม. ซึ่งกรณีที่มีการแข่งขัน จะต้องให้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดก่อน

ระดับพื้นที่สถานการณ์คงเดิม

สำหรับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในประเทศไทย หรือระดับพื้นที่สียังคงเดิม คือ พื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด, พื้นที่สีแดง 37 จังหวัด และพื้นที่สีส้ม 11 จังหวัด ซึ่งมาตรการก็จะมีการปรับตามมาตรการก่อนหน้านี้ ตามระดับสี

ปรับมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศ

สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยนั้น ศบค.ได้มีการปรับมาตรการ โดยปรับลดระยะเวลาการกักตัว เป็นดังนี้

 • ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบถ้วนอย่างน้อย 14 วันแล้ว ให้กักตัว 7 วัน และมีการตรวจหาเชื้อในวันแรกที่มาถึง และครั้งที่สองคือ วันที่ 6-7 ของการกักตัว
 • ผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนครบตามกำหนด ที่มาทางอากาศ ให้กักตัวอย่างน้อย 10 วัน ตรวจาหเชื้อ 2 ครั้งในวันแรก และวันที่ 8 หรือ 9 ของการกักตัว
 • ผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนครบตามกำหนด ที่มาทางเรือ ให้กักตัวอย่างน้อย 14 วัน ตรวจหาเชื้อ 2 ครั้งเช่นกัน คือวันแรก และวันที่ 12-13 ของการกักตัว

นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับมาตรการในพื้นที่กักตัว ทั้ง Alternative Quaratine และ State Quarantine หรือ Organization Quarantine โดย

AQ – ให้มีการออกกำลังกายกลางแจ้ง ว่ายน้ำ ปั่นจักรยานได้ รวมถึงการสั่งสินค้า/อาหารจากภายนอก นอกจากนี้ยังปรับให้มีการประชุมสำหรับกลุ่มนักธุรกิจที่เข้ามาระยะสั้นได้ โดยจะต้องมีการจองนัดหมายล่วงหน้า

SQ / OQ – ให้มีการออกกำลังกายกลางแจ้งได้ รวมทั้งการสั่งซื้อสินค้า/อาหารจากภายนอกได้

การเปิดพื้นที่ท่องเที่ยว

สถานการณ์ในประเทศไทย หากพิจารณาเป็นรายอำเภอแล้วพบว่า มีหลายพื้นที่ที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้ บางพื้นที่มีการติดเชื้อจำนวนไม่มากนัก ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่สีเขียว

โดยจากข้อมูลดังกล่าว ทำให้มีการพิจารณาพื้นที่นำร่องที่เคยได้มีการวางแผนและเปิดไปในพื้นที่ก่อนหน้านี้คือ ภูเก็ต รวมถึงพื้นที่เชื่อมโยงอื่น ๆ อีก 7 พื้นที่ด้วยกัน

ซึ่งในรายพื้นที่เช่น เกาะสมุย มีอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงกว่าภาพรวมของจังหวัด ทำให้มีศักยภาพในการเปิดพื้นที่นำร่อง โดยมีข้อกำหนดและพื้นที่นำร่อง (พื้นที่สีฟ้า) ในด้านท่องเที่ยว ดังต่อไปนี้

ซึ่งพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว จะมีการสามารถเปิดการบริการได้เพิ่มขึ้น มากขึ้น โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด

การจัดการวัคซีน

สำหรับสถานการณ์วัคซีนที่ได้มีการนำเข้ามาในประเทศ ได้มีแนวทางในการพิจารณาเลือกสูตรไขว้ สำหรับผู้ฉีดวัคซีนเข็มแรกเป็น Sinopharm ในลักษณะเดียวกันกับ Sinovac ไปยังวัคซีนชนิดอื่น ได้ ไม่ว่าจะเป็น Pfizer, Astrazeneca หรือการฉีดกระตุ้นในวัคซีนตัวอื่นในเข็มที่ 3

นอกจากนี้ คาดว่า วัคซีนจะมีเข้ามาในช่วง 3 เดือนที่เหลือ รวมกับที่มีการฉีดไปแล้ว จะทำให้มีวัคซีนในประเทศจำนวน 178.2 ล้านโดส ตามแผนการจัดหาที่วางแผนไว้

โดยนอกจากนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศรายงานว่า มีการเสนอขายวัคซีนจากประเทศในสหภาพยุโรป ทั้งจากสเปน – ฮังการี ที่จะสามารถจัดหาได้เพิ่มเติม

ซึ่งในแผนการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ในช่วงต.ค.- ธ.ค. 64 นี้ คาดว่า แผนการจัดหาวัคซีนจะสามารถดำเนินการฉีดให้ครอบคลุมประชากรราว 62 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนประชากร โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรก จะต้องครอบคลุมอย่างน้อย 80% ในเดือน ธ.ค. นี้ และผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มจะต้องครอบคลุมประชากร 70% ในเดือน ธ.ค. 64

สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนเชื้อตายครบ 2 เข็มแล้ว และผู้ที่เคยติดเชื้อและได้รับวัคซีนกระตุ้น 1 เข็มนั้น ก็จะมีแผนในการจัดหาวัคซีนกระตุ้นเพิ่มเติมให้อีกเดือนละ 1-2 ล้านโดส ในช่วงเดือน ต.ค. – ธ.ค. 64

ส่วนในปี 2565 นั้น มีแผนการจัดหาวัคซีน Astrazeneca อีก 60 ล้านโดส และวัคซีน Pfizer อีกจำนวน 30-50 ล้านโดส ซึ่งอยู่ในระหว่างการเจรจาและเงื่อนไข โดยหากมีผลวัคซีนในรุ่นใหม่ออกมา ก็จะมีการปรับเปลี่ยนวัคซีนเป็นรุ่นใหม่ เพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังมีการจัดสรรวัคซีนกระตุ้นสำหรับในกลุ่มเด็ก อายุ 3-11 ปี และการกระตุ้นเข็มที่ 3


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

ปิด รพ.สนาม ธรรมศาสตร์ หลังจำนวนผู้ป่วยลดลง

ปิด รพ.สนาม ธรรมศาสตร์ หลังจำนวนผู้ป่วยลดลง

ปิด รพ.สนาม ธรรมศาสตร์ หลังจำนวนผู้ป่วยลดลง แต่ยังพร้อมเปิดใหม่ได้ใน 48 ชม. สาธิต เผยหากสถานการณ์ดีขึ้นอาจมี สงกรานต์ 65

ข้อกำหนด “เปิดประเทศ” สำหรับผู้ที่จะเข้าไทยไม่กักตัว / รายชื่อประเทศ

ข้อกำหนด “เปิดประเทศ” สำหรับผู้ที่จะเข้าไทยไม่กักตัว / รายชื่อประเทศ

สรุปข้อกำหนด - มาตรการ - รายชื่อประเทศ ในแผนเปิดประเทศ 1 พ.ย. นี้

สิงคโปร์ต่ออายุมาตรการป้องกันโควิดออกไปอีก เกรงผู้ป่วยล้น-เตียงเต็ม

สิงคโปร์ต่ออายุมาตรการป้องกันโควิดออกไปอีก เกรงผู้ป่วยล้น-เตียงเต็ม

เนื่องจากยอดผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง อัตราการครองเตียงสูงเกือบ 90% และเตียงไอซียูถูกใช้แล้ว

เช็คสัญญาณเตือน! ลิ่มเลือดอุดตัน หลังจากฉีดวัคซีนโควิด 19

เช็คสัญญาณเตือน! ลิ่มเลือดอุดตัน หลังจากฉีดวัคซีนโควิด 19

เช็คอาการเตือน และสาเหตุ ลิ่มเลือดอุดตัน หลังฉีดวัคซีนโควิด 19 จะแสดงอาการในช่วง 4 วัน - 1 เดือน

ฝรั่งเศส ร้องขอให้ ปชช.รับวัคซีนโควิด-19 กระตุ้น หลังยอดลงทะเบียนน้อย

ฝรั่งเศส ร้องขอให้ ปชช.รับวัคซีนโควิด-19 กระตุ้น หลังยอดลงทะเบียนน้อย

ซึ่งฝรั่งเศสมีประชาชนได้รับวัคซีนครบโดสแล้วกว่า 70%

Nissan เปิดศูนย์แยกกักรักษาในสถานประกอบการ ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ

Nissan เปิดศูนย์แยกกักรักษาในสถานประกอบการ ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ

นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย เปิดศูนย์แยกกักรักษาในสถานประกอบการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลในการป้องกันพนักงานในโรงงานและชุมชนจากการติดเชื้อโควิด-19

3 ข้อน่ารู้ แอนติบอดี ค็อกเทล พลิกแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด ป้องกันอาการหนักมากถึง 70%

3 ข้อน่ารู้ แอนติบอดี ค็อกเทล พลิกแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด ป้องกันอาการหนักมากถึง 70%

รู้จัก ยาแอนติบอดี ค็อกเทล (Antibody Cocktail) หรือ แอนติบอดีแบบผสม นวัตกรรมยารักษาโควิด 19 ที่ได้รับการอนุมัติและใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก

สิงคโปร์ ติดโควิด-19 ยังพุ่ง / สหรัฐฯ ปรับเตือนขึ้นระดับ 4 ห้ามเดินทาง

สิงคโปร์ ติดโควิด-19 ยังพุ่ง / สหรัฐฯ ปรับเตือนขึ้นระดับ 4 ห้ามเดินทาง

หลังผ่อนคลายมาตรการ เดินหน้าแผนอยู่ร่วมกับโควิด-19