ลดวันกักตัว โควิด-19

มติ คกก.โรคติดต่อฯ เห็นชอบลดวันกักตัวผู้เดินทางจาก ตปท.

มติ คกก.โรคติดต่อฯ เห็นชอบลดวันกักตัวผู้เดินทางจาก ตปท.เข้าไทย เหลือ 7- 10-14 วัน ตามเงื่อนไข

Home / NEWS / มติ คกก.โรคติดต่อฯ เห็นชอบลดวันกักตัวผู้เดินทางจาก ตปท.

ประเด็นน่าสนใจ

  • มติ คกก.โรคติดต่อฯ เห็นชอบลดวันกักตัวผู้เดินทางจาก ตปท.เข้าไทย เหลือ 7- 10-14 วัน ตามเงื่อนไข
  • อาทิ ผู้ที่จะลดวันกักตัวเหลือ 7 วัน ต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือครบโดสตามที่บริษัทวัคซีนนั้น ๆ กำหนด
  • พร้อมนำร่องบางพื้นที่เปิด ปท.เฟส 2 กลางตุลาฯ ชง ศบค.พิจารณา

วันนี้ (23 ก.ย.64) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่า มีมติเห็นชอบปรับมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (ลดวันกักตัว) จากเดิมกำหนดให้ต้องกักตัว 14 วัน รวมทั้งต้องตรวจเชื้อทางห้องปฏิบัติการและอยู่ในสถานที่กักกัน

“เห็นชอบให้ลดวันกักตัวเหลือ 7 วัน 10 วัน 14 วัน แล้วแต่กรณี มีเงื่อนไขคือ ผู้ที่จะลดวันกักตัวเหลือ 7 วัน ต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือครบโดสตามที่บริษัทวัคซีนนั้น ๆ กำหนด ต้องตรวจหาเชื้อก่อนเดินทางด้วยวิธี RT PCR เมื่อมาถึงประเทศไทยต้องตรวจเชื้ออีก 2 ครั้ง คือวันแรก และก่อนเลิกกักตัว กรณีไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ให้ตรวจ RT PCR 2 ครั้ง คือวันแรก กับก่อนเลิกกักตัว หากเข้ามาทางช่องทางอากาศให้กักตัว 10 วัน ส่วนกรณีไม่ได้ฉีดวัคซีนครบ เข้ามาช่องทางอื่น ให้ตรวจ RT PCR 2 ครั้ง และต้องกักตัว 14 วัน” อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าว

ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบแผนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา สธ. ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ดำเนินการในพื้นที่นำร่องต่างๆ ส่วนแผนการเปิดต่อไปจะเริ่มตั้งแต่กลางเดือน ต.ค. จะนำร่องในบางพื้นที่ เช่น เพชรบุรี อ.ชะอำ อ.หัวหิน และพื้นที่อื่นๆ ตามแผนขึ้นกับสถานการณ์การระบาดของโรค จะนำมติเสนอ ศบค.พิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบในหลักการ เรื่องการวางระบบและแนวทางปฏิบัติในการควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เนื่องจากปีนี้โรคติดต่อนำโดยแมลงที่สำคัญ โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกพบน้อย จึงคาดการณ์ว่าปี 2565 อาจมีการระบาดรุนแรงของไข้เลือดออกได้ จึงให้เตรียมการวางระบบพื่อรองรับสถานกาณณ์ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าด้วย

X