ข่าวสดวันนี้ รถไฟฟ้าสายสีเขียว

สำเร็จ! รัฐบาลชนะโหวต ล้มการตั้ง กมธ.รื้อ ม.44

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. มีวาระสำคัญพิจารณาญัตติด่วนคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำประกาศ และคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และการใช้อำนาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามมาตรา 44 โดยที่ประชุมมีการถกเถียงในประเด็นการนับคะแนนใหม่ หรือการลงคะแนนใหม่ ตามข้อเสนอฝ่ายรัฐบาล เนื่องจากฝ่ายค้านไม่ต้องการให้มีการลงมติใหม่…

Home / NEWS / สำเร็จ! รัฐบาลชนะโหวต ล้มการตั้ง กมธ.รื้อ ม.44

ประเด็นน่าสนใจ

 • ด้วยคะแนนเห็นด้วย 5 เสียง ไม่เห็นด้วย 244 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง
 • มี ส.ส. จากประชาธิปัตย์ 4 รายที่เห็นพ้องให้มีการตั้ง กมธ. ขึ้น

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. มีวาระสำคัญพิจารณาญัตติด่วนคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำประกาศ และคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

และการใช้อำนาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามมาตรา 44 โดยที่ประชุมมีการถกเถียงในประเด็นการนับคะแนนใหม่ หรือการลงคะแนนใหม่ ตามข้อเสนอฝ่ายรัฐบาล

เนื่องจากฝ่ายค้านไม่ต้องการให้มีการลงมติใหม่ และขอให้ฝ่ายรัฐบาลถอนญัตติ แต่นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล ยืนยันไม่ถอนญัตติ ทำให้ฝ่ายค้านไม่พอใจพากันวอล์คเอ้าท์อีกครั้ง

การประชุมก็ยังเดินหน้าประชุมต่อ โดยให้ ส.ส.แสดงตน ท่ามกลางความวุ่นวายและเสียงปรบมือประท้วงของฝ่ายค้าน ปรากฏว่ามี ส.ส.แสดงตน 261 เสียง ถือว่าเกินกึ่งหนึ่ง ครบองค์ประชุม ฝ่ายรัฐบาลจึงเดินหน้าลงมติใหม่ โดยการขานชื่อเป็นรายบุคคลเพื่อโหวตล้มญัตติตั้งกรรมาธิการชุดดังกล่าว ปรากฎว่า

เห็นด้วย 5 เสียง ไม่เห็นด้วย 244 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง

สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นด้วย 5 เสียง ไม่เห็นด้วย 244 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง เป็นอันว่าสภาผู้แทนราษฎ มีมติไม่ให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบจากคำสั่ง มาตรา 44 หลังก่อนหน้านี้ต้องต่อสู้กับภาวะสภาล่มมาถึง 2 หน จากนั้นประธานสภาฯ สั่งปิดประชุม

เมื่อตรวจสอบรายชื่อองค์ประชุมพบว่า มี ส.ส. ฝ่ายค้านสวนมติวิปฝ่ายค้าน เข้าร่วมประชุม 10 คน จาก 4 พรรคการเมือง ได้แก่

 • พรรคเพื่อไทย นายขจิตร ชัยนิคม นางสาวพรพิมล ธรรมสาร นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ
 • พรรคอนาคตใหม่ นายจารึก ศรีอ่อน พันตำรวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา
 • พรรคเศรษฐกิจใหม่ นายภาสกรเงิน เจริญกุล นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ นางมารศรี ขจรเรืองโรจน์ นายสุภดิช อากาศฤกษ์
 • พรรคประชาชาติ นายอนุมัติ ซูสารอ

สำหรับมติ ส.ส.ฝ่ายค้านที่แสดงตนลงคะแนน

 • นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ พรรคอนาคตใหม่ เห็นด้วยให้ตั้งกรรมาธิการ
 • นายจารึก ศรีอ่อน และ พันตำรวจโท ฐนภัทร กิตติวงศา พรรคอนาคตใหม่ งดออกเสียง
 • นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ พรรคเศรษฐกิจใหม่ ไม่เห็นด้วยตั้งกรรมาธิการ
 • นางมารศรี ขจรเรืองโรจน์ นายภาสกร เงินเจริญกุล พรรคเศรษฐกิจใหม่ นายสุภดิช อากาศฤกษ์ พรรคเศรษฐกิจใหม่ ไม่เห็นด้วยตั้งกรรมาธิการ
 • นายอนุมัติ ซูสารอ พรรคประชาชาติ งดออกเสียง

ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ที่โหวตสวนมติรัฐบาล ให้ตั้งกรรมาธิการ มี 4 คน ประกอบด้วย

 • นายเทพไท เสนพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์
 • นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย พรรคประชาธิปัตย์
 • นายพนิช วิกฤตเศรษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์
 • นายอันวาร์ สา และ พรรคประชาธิปัตย์
X