กรมป่าไม้ ติดประกาศ “ยึดที่ดินฟาร์มไก่ปารีณา” จำนวน 46 ไร่

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • กรมป่าไม้ ติดประกาศยึดที่ดินฟาร์มไก่ปารีณา ในพื้นที่ 46 ไร่ ถูกระบุว่าบุกรุกที่ป่าสงวน
  • โดยอ้างอิงตาม พรบ.ป่าไม้ พรบ.ป่าสงวน และ ประมวลกฎหมายที่ดิน

วันนี้ แหล่งข่าวได้รายงานว่า เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ได้นำป้ายประกาศ “ยึดที่ดิน” ที่มีปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน มาติดบริเวณด้านหน้าเขาสนฟาร์ม ของนาวสาว ปารีณา ไกรคุปต์แล้ว โดยรายละเอียดระบุว่า

พื้นที่ตรวจยึดบริเวณนี้ปรากฎการกระทำผิดกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ตามมาตราที่ 54 ฐาน “ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า เข้ายึดถือและครอบครองป่าเพื่อตนเอง หรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต”,

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 “ยึดถือ ครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถางทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดนมิได้รับอนุญาต”

และความผิดตามประมวลกฏหมายที่ดิน มาตรา 9 ฐาน “เข้าไปยึดครอบครอง ก่อสร้าง เผาป่า ทำด้วยประการใด ๆ ให้เป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมเสียสภาพที่ดินของรัฐโดยไม่มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเข้าหน้าที่

เป็นพื้นที่อยู่ในเขต

  • ป่าสงวนฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จำนวนเนื้อที่ 41-1-59 ไร่
  • และป่าตามพรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 จำนวนเนื้อที่ 4-3-81 ไร่

รวมเนื้อที่ 46-1-40 ไร่ ตาม ปจว. ข้อ 4 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 17.00 น.

คดีอาญาที่ …… ยึดทรัพย์ที่….

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตรวจยึดโดย หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.1(จอมบึง) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้จอมบึง สังกัดศูนย์ป่าไม้ราชบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ปิดประกาศ ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2562


แท็ก: NEWS
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน
X