ข่าวสดวันนี้ ประกันสังคม

เริ่ม 16 ธ.ค. ให้ผู้ประกันตน เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี

รายงานข่าวแจ้งว่า ในวันที่ 16 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป ทางสำนักงานประกันสังคมได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลในการเข้ารับรักษาอาการเจ็บป่วยประจำปีได้แล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนในการใช้บริการทางการแพทย์ในกรณีมีเหตุจำเป็น และไม่ได้รับความสะดวก เช่น ย้ายที่พัก ย้ายสถานที่ทำงานใหม่ซึ่งระยะเวลาไปจนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2563…

Home / NEWS / เริ่ม 16 ธ.ค. ให้ผู้ประกันตน เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี

ประเด็นน่าสนใจ

  • ผู้ประกันตน กับสำนักงานประกันสังคม สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ได้ตั้งแต่ 16 ธ.ค.2562 – 31 มี.ค. 2563
  • เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนได้เลือกสถานพยาบาลใกล้ ๆ ที่พัก และที่ทำงานใหม่
  • การขอเปลี่ยนสถานพยาบาลทำได้ที่สำนักงานประกันสังคม และทางเว็บไซต์ www.sso.go.th
  • สงสัยโทรสายด่วน 1506

รายงานข่าวแจ้งว่า ในวันที่ 16 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป ทางสำนักงานประกันสังคมได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลในการเข้ารับรักษาอาการเจ็บป่วยประจำปีได้แล้ว

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนในการใช้บริการทางการแพทย์ในกรณีมีเหตุจำเป็น และไม่ได้รับความสะดวก เช่น ย้ายที่พัก ย้ายสถานที่ทำงานใหม่ซึ่งระยะเวลาไปจนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2563

โดยการขอยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาลดังกล่าว สามารถยื่นขอเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส. 9-02) ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

หรือทำรายการเปลี่ยนสถานพยาบาลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือที่ Applications SSO Connect โดยผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมในปี 2563 ได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th ที่สายด่วน 1506

ด้าน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน ได้แนะนำว่า การเลือกสถานพยาบาลในแต่ละครั้งนั้น ขอแนะนำให้ผู้ประกันตนควรเลือกด้วยตนเอง

โดยให้คำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจและประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์ และสถานพยาบาลที่เลือกจะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ หรือพักอาศัยในเขตรอยต่อของจังหวัดดังกล่าว

ส่วนผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้จนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน กรณีสิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพ หากมีข้อสงสัยดทรสอบถามได้ที่สายด่วน 1506 ชั่วโมง

 

X