ข่าวสดวันนี้ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ

รมต.เทวัญตรวจเยี่ยมชม งาน Motor Expo 2019

วันศุกร์ที่ 6 ธ.ค.2562 เวลา 11.30 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานการประชุมหารือและตรวจเยี่ยมชมงานแสดงสินค้ามหกรรมยานยนต์ Motor Expo 2019 ครั้งที่…

Home / NEWS / รมต.เทวัญตรวจเยี่ยมชม งาน Motor Expo 2019

ประเด็นน่าสนใจ

  • นายเทวัญ ลิปตพัลลภ  ตรวจเยี่ยมชมงานแสดงสินค้ามหกรรมยานยนต์ Motor Expo 2019 ครั้งที่ 36 ที่ เมืองทองธานี
  • การตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจให้ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ดำเนินการให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย

วันศุกร์ที่ 6 ธ.ค.2562 เวลา 11.30 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานการประชุมหารือและตรวจเยี่ยมชมงานแสดงสินค้ามหกรรมยานยนต์ Motor Expo 2019 ครั้งที่ 36 ที่ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ในทุกปีภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยจะมีการจัดงานแสดงมหกรรมยานยนต์ Motor Expo เพื่อแสดงและจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งปรากฏว่ามีผู้บริโภคร้องทุกข์มายัง สคบ. เกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำสัญญา และผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตาม สคบ.จึงดำเนินการบูรณาการเพื่อป้องปรามการละเมิดสิทธิและคุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้รับความเป็นธรรมจากการทำสัญญาจอง สัญญาซื้อขายรถยนต์และรถจักรยานยนต์

X