คืนค่าเทอม มาตรการเยียวยาโควิด

ผู้ปกครองรวมตัวร้อง ศธ.จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนคืนค่าเทอมไม่เป็นธรรม

กลุ่มผู้ปกครองโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ย่านบางบัวทอง ยื่นหนังสือร้องเรียน ขอความเป็นธรรมในการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา

Home / NEWS / ผู้ปกครองรวมตัวร้อง ศธ.จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนคืนค่าเทอมไม่เป็นธรรม

ประเด็นน่าสนใจ

  • กลุ่มผู้ปกครองโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ย่านบางบัวทอง ยื่นหนังสือร้องเรียน ขอความเป็นธรรมในการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา
  • เผยส่วนลดจากสถานการณ์โควิดเป็นจำนวนเงิน 3,076 บาท แต่ไม่มีการชี้แจงรายละเอียด
  • เนื่องจากค่าอาหาร ค่าคอมพิวเตอร์ ค่าห้องเรียนปรับอากาศ ค่าว่ายน้ำ และค่ากิจกรรม ที่นักเรียนทุกคนไม่ได้ใช้บริการ

วันนี้ (16 ก.ย. 64) กลุ่มผู้ปกครองโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ย่านบางบัวทอง ได้เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี (ศธจ.นบ.) เพื่อขอความเป็นธรรมในการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความเป็นจริง โดยมีนางธรรมพร แข็งกสิการ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับหนังสือ

โดยตัวแทนผู้ปกครอง ได้เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ จึงมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และประกาศเลื่อนเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 ออกไปโดยไม่มีกำหนด ทำให้ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ครูประจำชั้นได้แจ้งส่วนลดจากสถานการณ์โควิดเป็นจำนวนเงิน 3,076 บาท แต่ไม่มีการชี้แจงรายละเอียด

ซึ่งกลุ่มผู้ปกครองลงความเห็นว่าไม่เป็นธรรม เนื่องจากค่าอาหาร ค่าคอมพิวเตอร์ ค่าห้องเรียนปรับอากาศ ค่าว่ายน้ำ และค่ากิจกรรม ที่นักเรียนทุกคนไม่ได้ใช้บริการ อยากขอให้กระทรวงศึกษาธิการเข้ามาตรวจสอบความถูกต้อง

“จากคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้คืนค่าใช้จ่ายที่ไม่มีความจำเป็นจากการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ซึ่งผู้ปกครองจำนวน 479 รายเห็นว่าโรงเรียนคืนเงินให้ 3,067 บาท นั้นไม่เป็นธรรม ต่อมาหลังโรงเรียนทราบเรื่องที่ผู้ปกครองรวมตัวเรียกร้องในเรื่องนี้ ได้แจ้งกลับมาว่าจะเพิ่มให้อีก 1,800 บาท แต่ผู้ปกครองก็ยังคิดว่าไม่เหมาะสม ขณะนี้ผู้ปกครองต้องการให้โรงเรียนคืนเงินจำนวน 50% ในส่วนที่นักเรียนไม่ได้ใช้ระหว่างที่เรียนออนไลน์ด้วย” ตัวแทนผู้ปกตรองกล่าว

นางธรรมพร เปิดเผยว่า อยากให้โรงเรียนชี้แจงรายละเอียดเรื่องเงินที่คืนไป และพูดคุยกับกลุ่มผู้ปกครองเพื่อหาทางออกร่วมกันทั้งสองฝ่าย ซึ่ง ศธจ.นบ. ไม่มีอำนาจบังคับบัญชาโรงเรียนเอกชน แต่ก็สามารถรับเรื่องร้องเรียนไว้ได้ เมื่อรับเรื่องแล้ว ศธจ.นบ. จะดำเนินการแจ้งโรงเรียนให้ชี้แจงสาเหตุ และรายงานผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลโรงเรียนเอกชนคือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เพื่อให้ตรวจสอบต่อไป

ทั้งนี้ มีผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ได้เปิดเผยว่า เรื่องนี้ต้องดูข้อเท็จจริง เมื่อผู้ปกครองไปร้องที่ ศธจ. ก็ต้องรอการตรวจสอบและข้อมูลจากศธจ ทั้งนี้ (สช.) ไม่ได้มีการกำหนดอัตราตายตัวว่าต้องคืนทั้งหมดหรือต้องคืนกี่เปอร์เซ็น แต่ขอความร่วมมือทุกโรงเรียนช่วยลดค่าเทอม

“สช.ไม่ได้กำหนดชัดเจน ว่าแต่ละโรงเรียนต้องลดค่าเทอมเท่าไร อย่างไร ต้องเข้าใจว่า โรงเรียนเอกชนมีรายได้จากเงินที่ผู้ปกครองจ่ายค่าบำรุงการศึกษา แต่ละแห่งไม่เท่ากัน ดังนั้น หากจะลดก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ว่าจะลดในส่วนใดเท่าไร โดยต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง เช่น ค่าอาหารกลางวัน ซึ่งตอนนี้เด็กเรียนออนไลน์ที่บ้าน บางโรงเรียนก็คืนทั้งหมด บางโรงเรียนคืนส่วนหนึ่ง เพราะยังมีค่าใช้จ่าย อาทิ เงินเดือนแม่ครัว ตรงนี้ก็ต้องชี้แจงให้เข้าใจ ดังนั้นเรื่องนี้คงต้องดูรายละเอียดทางฝั่งของโรงเรียนด้วย “นายอรรถพล กล่าว

ภาพ : กฤติกร จิตติอร่ามกูล