ข่าวต่างประเทศ ตรวจโควิด-19 ประเทศจีน

จีนปรับระเบียบ ‘ตรวจโควิด-19’ เมืองประชากร 5 ล้าน ต้องเสร็จใน 3 วัน

จีนได้ปรับระเบียบการด้านการปูพรมตรวจโควิด-19 เมืองที่มีประชากรมากกว่า 5 ล้านคน จะต้องดำเนินการตรวจให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วัน

Home / NEWS / จีนปรับระเบียบ ‘ตรวจโควิด-19’ เมืองประชากร 5 ล้าน ต้องเสร็จใน 3 วัน

ประเด็นน่าสนใจ

  • จีนได้ปรับระเบียบการด้านการปูพรมตรวจโควิด-19 เมืองที่มีประชากรมากกว่า 5 ล้านคน จะต้องดำเนินการตรวจให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วัน
  • ขณะที่กรอบเวลาข้างต้นของเมืองที่มีประชากรน้อยกว่า 5 ล้านคน ยังอยู่ที่ 2 วันไม่เปลี่ยนแปลง
  • เพื่อรับมือกับการกลับมาระบาด ที่อาจเกิดขึ้นจากโรคโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์เดลตา

จีนได้ปรับระเบียบการด้านการปูพรมตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) เพื่อรับมือกับการกลับมาระบาด ที่อาจเกิดขึ้นจากโรคโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์เดลตา ที่แพร่กระจายได้ดียิ่งขึ้น

ระเบียบการที่ได้รับการปรับปรุงจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน (NHC) ระบุว่า หากจำเป็นต้องมีการปูพรมตรวจกรดนิวคลีอิก เมืองที่มีประชากรมากกว่า 5 ล้านคน จะต้องดำเนินการตรวจให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วัน ก่อนหน้านี้ ระเบียบการฉบับก่อนหน้าที่ประกาศใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ กำหนดกรอบเวลาการตรวจสำหรับเมืองขนาดดังกล่าวไว้ที่ 3-5 วัน ขณะที่กรอบเวลาข้างต้นของเมืองที่มีประชากรน้อยกว่า 5 ล้านคน ยังอยู่ที่ 2 วันไม่เปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ ระเบียบการยังระบุว่า เมืองที่มีประชากรมากกว่า 5 ล้านคน สามารถขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อดำเนินการตรวจเชื้อให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ หากมีความจำเป็น

ทั้งนี้ การปรับระเบียบการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถของจีนในการปูพรมตรวจกรดนิวคลีอิกได้ดียิ่งขึ้น และทำให้ประเทศสามารถจัดการกับการระบาดระลอกใหม่ที่อาจเกิดขึ้นจากไวรัสชนิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์เดลตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา : Xinhua