เปรม ติณสูลานนท์

พระราชทานเพลิงศพ “พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์” วันนี้

ขบวนเชิญโกศศพจากพระที่นั่งทรงธรรม ไปพระราชทานเพลิงศพยังวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร โดยจะมีการเคลื่อนขบวนแห่เชิญโกศศพ ที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยา และไปเข้าถนนราชดำเนินนอก เลี้ยวเข้าถนนกรุงเกษม เลี้ยวเข้าถนนหลวง และเข้าเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ทางประตูด้านใต้ โดยพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี…

Home / NEWS / พระราชทานเพลิงศพ “พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์” วันนี้

ประเด็นน่าสนใจ

  • ประชาชนร่วมไว้อาลัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นครั้งสุดท้าย
  • ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร มีการประกอบพิธีบำเพ็ญพรพราชกุศล ณ พระที่นั่งทรงธรรม
  • ก่อนเคลื่อนศพไปยังวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารช่วงบ่าย

ขบวนเชิญโกศศพจากพระที่นั่งทรงธรรม ไปพระราชทานเพลิงศพยังวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร โดยจะมีการเคลื่อนขบวนแห่เชิญโกศศพ ที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยา และไปเข้าถนนราชดำเนินนอก เลี้ยวเข้าถนนกรุงเกษม เลี้ยวเข้าถนนหลวง และเข้าเมรุวัดเทพศิรินทราวาส ทางประตูด้านใต้

โดยพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการเชิญโกศศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ไปพระราชทานเพลิง เคลื่อนจากพระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนารามราชวรวิหาร ขึ้นตั้งบนราชรถ ไปยังวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

ขบวน เคลื่อนออกจากถนนศรีอยุธยา ก่อนที่เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอก เมื่อถึงสะพานมัฆวาน จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนกรุงเกษม จนผ่านหน้าโรงเรียนวัดเทพศิรินทราวาส แยกนพวงศ์ จึงเลี้ยวขวาเข้าถนนหลวง และเลี้ยวเข้าเมรุวัดเทพศิรินทราวาสทางประตูด้านใต้

ซึ่งการเคลื่อนขบวนใช้ความเร็ว 5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้เวลาคร่าวๆประมาณ ประมาณ 40 นาที ถึง 1 ชั่วโมง จากนั้นจะมีการตั้งขบวนอิสริยยศ เชิญโกศแห่เวียนเมรุ และเชิญโกศขึ้นตั้ง บนจิตกาธานบนเมรุ

ซึ่งในเวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดเทพศิรินทราวาส พระราชทานเพลิง