พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

เปิดจุดคัดกรอง 19 แห่ง ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ เลียบพระนครทางชลมารค

การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเส้นทางการจราจร การเดินทาง จุดจอดรถ จุดคัดกรอง การให้บริการทางการแพทย์ อาหาร น้ำดื่ม จุดบริการรถสุขาเคลื่อนที่ และการเตรียมตัวประชาชน ในการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และขบวนราบ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก…

Home / NEWS / เปิดจุดคัดกรอง 19 แห่ง ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ เลียบพระนครทางชลมารค

ประเด็นน่าสนใจ

  • จุดคัดกรอง จำนวน 19 จุด เพื่อเข้าสู่พื้นที่การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
  • ต้องพกบัตรประชาชน ชาวต่างชาติ ต้องพกหนังสือเดินทางเพื่อแสดงตนในการตรวจคัดกรอง

การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเส้นทางการจราจร การเดินทาง จุดจอดรถ จุดคัดกรอง การให้บริการทางการแพทย์ อาหาร น้ำดื่ม จุดบริการรถสุขาเคลื่อนที่ และการเตรียมตัวประชาชน

ในการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และขบวนราบ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราชการ 2562 ดังนี้

จุดคัดกรอง

ก่อนจะเข้าไปยังพื้นที่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกต้องผ่านจุดคัดกรองความปลอดภัย ประชาชนทุกคนต้องพกบัตรประชาชน และสำหรับชาวต่างชาติ พกหนังสือเดินทางเพื่อแสดงตนในการตรวจคัดกรองเข้าพื้นที่ ซึ่งมีจุดคัดกรอง มี 19 จุดคัดกรอง ได้แก่

1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.ใต้สะพานพระราม ๘ ฝั่งพระนคร
3.ทางเข้าพิพิธบางลำพู
4. สนามหลวง ด้านศาลฏีกา
5.สนามหลวง ด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. หน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. ถนนพระจันทร์
8. พระแม่ธรณีบีบมวยผม
9 ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝั่งพระนคร
10. แยกท่าเตียน
11. หน้าพระราชวังสราญรมย์
12. เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ฝั่งธนบุรี
13. ใต้สะพานพระราม ๘ ฝั่งธนบุรี
14. ทางเข้าท่ารถไฟ
15. หน้าอุทยานสถานพิมุข กองทัพเรือ
16. ท่าเรือวังหลัง
17. ทางเข้าวัดระฆังโฆษิตาราม
18. ปากซอยวัดอรุณราชวราราม
19. วัดกัลยาณมิตรวรวิหาร

X