กระเช้าของขวัญปีใหม่ กระเช้าปีใหม่

กระเช้าปีใหม่ ไม่ปิดป้ายแสดงราคา มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • กรมการค้าภายใน ตรวจเข้มกระเช้าปีใหม่
  • ไม่ปิดป้ายแสดงราคา มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
  • ขายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้า ปฏิเสธการขาย มีโทษจำคุก 7 ปี

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ออกมาตรการตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างเข้มงวด ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค โดยสั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งตลาดสด ห้างสรรพสินค้า และร้านจำหน่ายสังฆภัณฑ์ต่างๆ ทุกสัปดาห์

จากการตรวจสอบพบว่า ปีนี้การจำหน่ายสินค้ามีความคึกคักอยู่ในเกณฑ์ปกติ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดกระเช้าของขวัญที่กำหนด

ซึ่งกำหนดไว้ว่า ให้แสดงราคาจำหน่ายสินค้า พร้อมทั้งแสดงรายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุด้วย

ทั้งนี้ รายการและราคาของสินค้าดังกล่าวต้องมีขนาดตัวอักษรและตัวเลข (Font) ตั้งแต่ขนาด 16 พอยต์ หรือเทียบเท่าขึ้นไป และการจำหน่ายสินค้าหรือบริการต้องตรงตามป้ายแสดงราคา ต้องไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าหรือบริการที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค

และห้ามปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าหรือบริการโดยไม่มีเหตุอันสมควร พร้อมทั้งกำชับไม่ให้นำสินค้าใกล้หมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือสินค้าเสื่อมคุณภาพมาจัดลงในกระเช้าของขวัญ

กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคา มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ส่วนการจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรกักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่าย ต้องโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

พร้อมย้ำให้จัดเตรียมสินค้าเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนให้มากกว่าปกติและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคา ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์และเครื่องกันหนาวรองรับสภาพอากาศที่หนาวเย็น โดยเฉพาะเสื้อกันหนาวมือสองเพราะราคาย่อมเยาว์จึงเน้นให้ผู้ขายและผู้ซื้อคำนึงความสะอาดเป็นหลัก

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ ยังจัดมหกรรมลดราคาสินค้าช่วยเหลือค่าครองชีพ ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2562 – 13 มกราคม 2563 โดยร่วมกับผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ ร่วมจำหน่ายสินค้าที่ถูกลงร้อยละ 20 – 70 เพื่อคืนกำไรแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

ทั้งนี้ หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าไม่ได้คุณภาพ หรือราคาสูงกว่าปกติสามารถแจ้งสายด่วน 1569 ตลอด 24 ชั่วโมง


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

X