บุหรี่ สสส. เลิกสูบบุหรี่

ผนึกกำลังผลักดัน​ “ลด​ ละ​ เลิกสูบบุหรี่”​ หลังพบคนป่วยมากกว่า​ 1 แสนราย​

ที่​ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ​ (สสส.)​ นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานในพิธีเปิด เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชวน ช่วย เลิกบุหรี่” พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดงาน…

Home / NEWS / ผนึกกำลังผลักดัน​ “ลด​ ละ​ เลิกสูบบุหรี่”​ หลังพบคนป่วยมากกว่า​ 1 แสนราย​

ประเด็นน่าสนใจ

  • สสส.​ ประกาศ​เจตนารมณ์​ “ปักหมุด​ หยุดสูบ” ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย​ ผลักดัน​ ลด​ ละ​ เลิกสูบบุหรี่​
  • หลังพบคนป่วยมากกว่า​ 1 แสนราย​ ค่ารักษาพุ่ง​ 2​ หมื่นล้านบาท

ที่​ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ​ (สสส.)​ นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานในพิธีเปิด เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชวน ช่วย เลิกบุหรี่” พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดงาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อนำเสนองานและข้อมูลการขับเคลื่อนตามพันธกิจชวนและช่วยเลิกบุหรี่ พร้อมทั้งเปิดเผยความสำเร็จของโครงการในระดับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผู้ประกอบการภาคส่วนต่างๆ ที่ช่วยทำให้ประชาชนในระดับพื้นที่สามารถเลิกบุหรี่ได้จริง

โดยในงานมีการแสดงผลงาน พร้อมนวัตกรรมจาก อสม. ที่มีส่วนในการชวนช่วยเลิกบุหรี่ ซึ่งได้รับความสนใจจากเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

พร้อมทั้ง มีการเสวนาหัวข้อ “ความสำเร็จของการดำเนินงานและสร้างพลังการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการชวนและช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่”

ซึ่งได้พูดคุยกับอสม. จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตัวอย่าง ในการใช้แรงจูงใจและนวัตกรรมเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เลิกบุหรี่ นอกจากนี้ยังมีคนต้นแบบที่สามารถเลิกบุหรี่ได้จริง มาถ่ายทอดประสบการณ์หลังจากเข้าร่วมโครงการในพื้นที่ต่างๆด้วย

นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ กล่าวว่า การนำเสนอโครงการในจังหวัดต่างๆวันนี้ ถือเป็นการสะท้อนการทำความดีของประชาชนและบุคลากร ผู้เป็นอาสาสมัครในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อชวนให้เลิกสูบบุหรี่กันมากขึ้น

ในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่มีผลต่อเนื่องจากการสูบบุหรี่กว่า 50,000 ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปีละกว่า 100,000 คน เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจปีละ 21,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่าสูงมากในแต่ละปี

อย่างไรก็ตาม​ การดำเนินโครงการของอาสาสมัครในเครือข่าย จะเป็นการจุดประกายและเริ่มต้นการทำความดีอย่างใหญ่หลวง เพื่อให้ทุกคนในชุมชนได้มีสุขภาพที่ดี ซึ่งเปรียบเสมือนการช่วยชีวิตของประชาชนเช่นกัน

X