ปารีณา ไกรคุปต์ ฟาร์มไก่ ส.ป.ก. เขาสนฟาร์ม

[รายงานพิเศษ] ที่ดินฟาร์มไก่ 682 ไร่ ที่กรมป่าไม้ เตรียมรังวัดเพิ่มเติม

ประเด็นของที่ดินเขาสนฟาร์มของ นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ดูท่าจะไม่จบลงง่ายๆ แม้ว่า จะให้ตัวแทน ยื่นเอกสารคืนที่ดิน ส.ป.ก. จำนวน 682 ไร่ ไปแล้วก็ตาม ล่าสุด กรมป่าไม้เตรียมตัวเข้าพื้นที่ เพื่อตรวจสอบ-รังวัดที่ดินเพิ่มอีกในส่วนของที่ดิน…

Home / NEWS / [รายงานพิเศษ] ที่ดินฟาร์มไก่ 682 ไร่ ที่กรมป่าไม้ เตรียมรังวัดเพิ่มเติม

ประเด็นน่าสนใจ

  • หลังจากมีประเด็นการคืนที่ดินคืนให้กับ ส.ป.ก. เรียบร้อยแล้ว แต่กรมป่าไม้ยังเตรียมเดินหน้าต่อ
  • โดยหลายฝ่ายคาดว่า พื้นที่ดังกล่าวอาจจะมีการเข้าใช้ประโยชน์ตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นพื้นที่ป่าสงวนฯ
  • กรมป่าไม้เตรียมส่งเจ้าหน้าที่รังวัดเพิ่มเติม เพื่อความแน่ใจ คาด 7 วันรู้ผล

ประเด็นของที่ดินเขาสนฟาร์มของ นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ดูท่าจะไม่จบลงง่ายๆ แม้ว่า จะให้ตัวแทน ยื่นเอกสารคืนที่ดิน ส.ป.ก. จำนวน 682 ไร่ ไปแล้วก็ตาม ล่าสุด กรมป่าไม้เตรียมตัวเข้าพื้นที่ เพื่อตรวจสอบ-รังวัดที่ดินเพิ่มอีกในส่วนของที่ดิน ส.ป.ก.

อธิบดีลุยต่อ ขอรังวัดเพิ่ม ตรวจสอบร่องรอยการเข้าทำประโยชน์

หลังจากวันที่ 7 ธ.ค. นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ได้ส่งนายสมใจ สะทองเลียบ นำเอกสารต่างๆ เพื่อส่งมอบคืนพื้นที่ ส.ป.ก. จำนวน 682 ไร่ ที่เป็นพื้นที่ฟาร์มไก่ “เขาสนฟาร์ม” ของนางสาวปารีณา โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ารับมอบเอกสารดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย

ซึ่งหลังจากมีการส่งมอบเรียบร้อยแล้วนั้น สำหรับแนวทางในข้อกฎหมายนั้น ส.ป.ก. เองก็จำเป็นต้องฟ้องขับไล่ หรือดำเนินการทางกฎหมายอื่นใด ต่อ เนื่องจากข้อกฎหมายไม่ได้ระบุโทษไว้

ล่าสุด ทางกรมป่าไม้ โดยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจรังวัดพื้นที่ เขาสนฟาร์มเพิ่ม โดยคาดว่า จะใช้เวลาในการรังวัดไม่เกิน 7 วัน จึงได้จะข้อสรุปเพิ่มเติม

เชื่อ พื้นที่ฟาร์มไก่ เข้าใช้ประโยชน์หลังประกาศเขตป่าสงวน

นายอรรถพล ระบุว่า พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี นั้นได้ประกาศเป็นพื้นที่ป่าสงวนเมื่อปี 2527 แต่จากภาพถ่ายทางอากาศที่มี พบร่องรอยการเข้าทำประโยชน์ในช่วงระหว่างปี 2537-2453 ซึ่งเป็นช่วงหลังจากที่มีการประกาศเขตพื้นที่ป่าสงวนไปแล้ว

ดังนั้น จึงถือเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ และ พ.ร.บ.ป่าไม้ ซึ่งหากพบว่า เป็นจริง ก็จะดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป ซึ่งรวมกับพื้นที่เดิม ที่กรมป่าไม้ดูแลอยู่ และได้ดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้ 46 ไร่อีกด้วย

พื้นที่เขาสนฟาร์ม (ที่มา Google Map)

พบข้อมูล พ.ร.ก. กำหนดที่ดิน ส.ป.ก. ปี 54

จากการตรวจสอบข้อมูลของทีมงานเอ็มไทยพบว่า พื้นที่บริเวณที่คาดว่าเป็นพื้นที่ฟาร์มไก่ของนางสาวปารีณา นั้นมีการประกาศเป็นพื้นที่ ส.ป.ก. เมื่อปี 2554 ตามแผนที่แนบท้าย “พระราชกฤษฏีกา กําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลแก้มอ้น ตําบลเบิกไพร ตําบลด่านทับตะโก ตําบลปากช่อง ตําบลจอมบึง ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง ตําบลป่าหวาย ตําบลท่าเคย ตําบลตะนาวศรี
อําเภอสวนผึ้ง และตําบลหนองพันจันทร์ ตําบลบ้านคา ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๔”

พระราชกฤษฏีกา กําหนดเขตที่ดิน พื้นในเขตต.รางบัว จ.ราชบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๔
แผนที่แนบท้าย พ.ร.ก. ที่คาดว่า เป็นพื้นที่ฟาร์มไก่

ซึ่งจากข้อมูลคาดว่า พื้นที่การส่งมอบพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี เมื่อปี 54 ทำให้ระหว่างปี 2527-2554 นั้นถือว่า พื้นที่ดังกล่าว ยังคงเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอยู่ จึงเป็นสาเหตุให้ทางกรมป่าไม้เตรียมรังวัดพื้นที่ให้ชัดเจน เพื่อดำเนินการไป

พื้นที่เขาสนฟาร์ม อยู่ในเขตป่าสงวน?

ทีมงานเอ็มไทยได้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม โดยการใช้ข้อมูลแผนที่ป่าสงวน แผนที่ ส.ป.ก. ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี บริเวณฟาร์มไก่ พบว่า พื้นที่ฟาร์มไก่นั้นอยู่ในบริเวณที่ซ้อนทับกับทั้งพื้นที่ป่าสงวนฝั่งซ้ายแม่งน้ำภาชี และพื้นที่ ส.ป.ก.

ซึ่งคงต้องรอความชัดเจนจากทางกรมป่าไม้อีกครั้งหนึ่งว่า ข้อมูลที่ถูกต้อง กับช่วงเวลาที่พบการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่เป็นไปตามที่ระบุไว้หรือไม่อีกครั้งหนึ่ง โดยหลังจากที่มีการรังวัดที่ชัดเจนแล้ว น่าจะข้อสรุปว่า จะมีการฟ้องร้องนางสาวปารีณา ในพื้นที่ 682 ไร่ ที่ส่งคืนใหั ส.ป.ก. อีกครั้งหรือไม่

เมื่อนำพิกัดฟาร์มไก่ ซ้อนกับขั้นข้อมูลพื้นที่ป่าสงวนฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อปีพ.ศ. 2527 (บริเวณพื้นที่สีเขียว)
เมื่อนำพิกัดฟาร์มไก่ ซ้อนทับกับพื้นที่ที่ได้มีการประกาศ ปฏิรูปที่ดิน เมื่อปี 2554 (พื้นที่สีขาว)
เมื่อนำขั้นข้อมูลแผนที่ทั้ง ป่าสงวน, ส.ป.ก. เข้ามาซ็อนกัน

และในท้ายที่สุดแล้ว คงต้องรอดูกันต่อไปว่า พื้นที่ฟาร์มไก่นี้จะจบลงอย่างไรกันแน่ คงต้องรอความชัดเจนทางฝ่ายกฎหมายอีกครั้งหนึ่ง