แจกสูตร ทำประกันแสนจ่ายศูนย์บาท อุ่นใจ ปลอดภัย ช่วงปีใหม่

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

 • กรุงเทพประกันชีวิตแจกประกันภัยอุบัติเหตุฟรี ในช่วงปีใหม่ ผ่านแคมเปญ “ฟ้าช่วยได้ เฟส 3”
 • ผู้ที่เข้าร่วมแคมเปญ “ฟ้าช่วยได้ เฟส 3” จะต้องมีอายุระหว่าง 20 ถึง 70 ปี
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน เริ่มตั้งแต่เวลา 00:01 น. ของวันที่ 31 มกราคม 2563 ถึงเวลา 16:30 น. ของวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 100,000 บาท
 • เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 30 มกราคม 2563

เข้าสู่ปีใหม่แล้ว แน่นอนว่าทุกคนต้องเตรียมความพร้อมสำหรับปี 2020 ทั้งเรื่องรถ เรื่องเส้นทาง แต่เหนืออื่นใดจะให้มั่นใจยิ่งกว่า ก็ควรมีประกันติดไว้อุ่นใจแน่นอน ด้วย “กรมธรรม์ประกันภัย อุ่นใจปีใหม่พลัส (ประกันภัยกลุ่ม) (ไมโครอินชัวรันส์) เฟส 3” สิทธิพิเศษจากกรุงเทพประกันชีวิต ผ่านแคมเปญ “ฟ้าช่วยได้”

รู้จัก “กรมธรรม์ประกันภัย อุ่นใจปีใหม่พลัส (ประกันภัยกลุ่ม)
(ไมโครอินชัวรันส์) เฟส 3” ผ่านแคมเปญ “ฟ้าช่วยได้”

ประกันดีๆ จาก กรุงเทพประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครอง ไม่ว่าขณะเดินทางท่องเที่ยวหรือแม้แต่อยู่ที่บ้าน หากเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระของคุณได้ โดยผู้ที่เข้าร่วมแคมเปญ “ฟ้าช่วยได้ เฟส 3” จะต้องมีอายุระหว่าง 20 ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ประกันภัย ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน* ฟรี!

*ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน เริ่มตั้งแต่เวลา 00:01 น. ของวันที่ 31 มกราคม 2563 ถึงเวลา 16:30 น. ของวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

วิธีสมัคร…แคมเปญ “ฟ้าช่วยได้ เฟส 3”

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่นี่ และทำตามขั้นตอนดังนี้

อุ่นใจกับ 3 ความคุ้มครองตลอด 30 วัน ฟรี!!
 1. คุ้มครองกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
 2. คุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สายตา จากอุบัติเหตุ
 3. คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย
รายละเอียดประกันแสนจ่ายศูนย์ให้ความคุ้มครองภายใต้
“กรมธรรม์ประกันภัย อุ่นใจปีใหม่พลัส (ประกันภัยกลุ่ม) (ไมโครอินชัวรันส์) เฟส 2”

อ่านดีๆ >> “กรมธรรม์ประกันภัย อุ่นใจปีใหม่พลัส (ประกันภัยกลุ่ม)
(ไมโครอินชัวรันส์) เฟส 3”
ม่คุ้มครอง กรณีใดบ้าง?
 • การกระทำของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า ” ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น    หมายถึง  กรณีที่มีการตรวจเลือด ให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • การได้รับเชื้อโรค (ใช้ยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครอง ข้อ 1. และข้อ 2. เท่านั้น) เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ 
 • การแท้งลูก เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1. หรือ    การเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 2. หรือการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 3. แล้วแต่กรณี
 • สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม   หรือสงครามกลางเมือง ซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
 • อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินการติดต่อไปโดยตัวของมันเอง
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุมในคดีอาญา ที่กระทำขึ้นโดยเจตนาเป็นองค์ประกอบความผิด 
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรือ อาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือ ปราบปราม ตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติสงครามหรือปราบปรามจนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น
 • การก่อการร้าย
เงื่อนไขการรับประกันภัย แคมเปญฟ้าช่วยได้ เฟส 3

*** รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ***

 1. ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ ถึง 70 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ประกันภัย และถือสัญชาติไทยเท่านั้น
 2. วันเวลา เริ่มต้นความคุ้มครองและสิ้นสุดความคุ้มครอง เป็นไปตามที่ทางบริษัทฯ กำหนด และไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติ
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้ความคุ้มครองโครงการนี้กับผู้ลงทะเบียนที่ให้ข้อมูล  ครบถ้วนและถูกต้องเท่านั้น
 4. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียนโครงการนี้ 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 5. ผู้ลงทะเบียน 1 ท่านมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองเพียง 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 6. เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งกรมธรรม์ครั้งนี้ โดยการยืนยันความคุ้มครองผ่านทาง SMS และ Email ตามที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลไว้ตอนที่ทำการลงทะเบียนเท่านั้น

กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นจากกรมธรรม์ประกันภัยโดยละเอียด หากมีข้อความในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยบังคับ


แท็ก: NEWS ,
WRITER

RELATED

X