กรุงเทพมหานคร จิตอาสา ผักตบชวา

กทม. เร่งจัดการผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยา

วันนี้ (13 ก.ย.64) ที่ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 สวนหลวงพระราม 8 (สะพานพระราม 8) ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง…

Home / NEWS / กทม. เร่งจัดการผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยา

วันนี้ (13 ก.ย.64) ที่ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 สวนหลวงพระราม 8 (สะพานพระราม 8) ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาร่วมแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางพลัด กรมเจ้าท่า และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมจัดเก็บผักตบชวา ในแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 200 คน ร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้แบ่งพื้นที่ดำเนินการเป็น4 โซน ประกอบด้วย

โชนที่ 1 สะพานพระราม 7 ขึ้นไปทางจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี ดำเนินการโดยกรมเจ้าท่า จัดเตรียมเรือพร้อมเจ้าหน้าที่และดำเนินการติดตั้งทุ่นดักขยะ

โซนที่ 2 สะพานพระราม 7 ถึงสะพานพระราม 8 ดำเนินการโดยสำนักสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมเรือเก็บขยะ จำนวน 15 ลำ เรือลำเลียงและขนวัชพืช จำนวน 2 ลำ เจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน

โซนที่ 3สะพานพระราม 8 ถึงสะพานสมเด็จพระปั่นเกล้า ดำเนินการโดยสำนักการระบายน้ำ จัดเตรียมเรือเก็บขยะ จำนวน 20 ลำเจ้าหน้าที่ จำนวน 70 คน

โซนที่ 4 สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าถึงสะพานพระราม 9 ดำเนินการโดยสำนักสิ่งแวดล้อมจัดเตรียยมเรือเก็บขยะ จำนวน 15 ลำ เรือลำเลียงและขนวัชพืช จำนวน 2 ลำ เจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน

สำหรับสถิติการจัดเก็บวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา ปี 2562 สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. จัดเก็บได้ 5,096.12 ตัน แบ่งเป็น

 • วัชพืช 4,586.5 1ตัน
 • ขยะบ้าน 254.81 ตัน
 • เศษไม้ 152.88 ตัน
 • โฟม 101.92 ตัน

ปี 2563 จัดเก็บได้ 3,233.51 ตัน แบ่งเป็น

 • วัชพืช 2,651.48 ตัน
 • ขยะบ้าน 258.68 ตัน
 • เศษไม้ 226.35 ตัน
 • โฟม 97.01 ตัน

ปี 2564 ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม จัดเก็บได้ 3,612.40 ตัน แบ่งเป็น

 • วัชพืช 3,562.19 ตัน
 • ขยะบ้าน 24.56 ตัน
 • พลาสติก 25.65 ตัน
X