เลิกจ้าง

สถิติว่างงาน พ.ย. 4.29 แสนคน โดนเลิกจ้างพุ่ง 251%

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรล่าสุด พบว่าในเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้มีงานทำอยู่ที่ 37.71 ล้านคน ลดลง 5.5 แสนคน เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีผู้มีงานทำ 38.26 ล้านคน สำหรับจำนวนผู้ว่างงานในเดือนพฤศจิกายน 2562…

Home / NEWS / สถิติว่างงาน พ.ย. 4.29 แสนคน โดนเลิกจ้างพุ่ง 251%

ประเด็นน่าสนใจ

  • สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลสำรวจเดือน พ.ย.62 มีผู้ว่าง 4.29 แสนคน
  • หากเทียบกับเดือน พ.ย. ปี 61 มีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 6 หมื่นคน
  • สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก ถูกนายจ้างเลิกจ้าง หยุด ปิดกิจการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรล่าสุด พบว่าในเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้มีงานทำอยู่ที่ 37.71 ล้านคน ลดลง 5.5 แสนคน เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีผู้มีงานทำ 38.26 ล้านคน

สำหรับจำนวนผู้ว่างงานในเดือนพฤศจิกายน 2562 พบว่าอยู่ที่ 4.29 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราว่างงานร้อยละ 1.1 โดยจำนวนผู้ว่างงานดังกล่าวเพิ่มขึ้น 6 หมื่นคน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.2 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2561 และหากเทียบกับเดือนก่อน ตุลาคม 2562 ที่ พบว่าจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 7.4 หมื่นคน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20

ทั้งนี้ จำนวนผู้ว่างงานที่เพิ่มขึ้น ดังกล่าว ถือว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ 4 เดือน ที่มีจำนวนผู้ว่างงาน 4.36 แสนคนขณะที่เหตุผลที่ทำให้แรงงานว่างงาน ส่วนใหญ่ถูกนายจ้างเลิกจ้าง หยุด ปิดกิจการทั้งที่ผู้ว่างงานเหล่านี้ มีระดับการศึกษาถึงระดับอุดมศึกษามีมากที่สุด

ขณะที่วารสารการเงินธนาคารร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการจัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย โดยวัดจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประเภทบุคคลธรรมดาในประเทศ ปรากฏว่า ทำเนียบเศรษฐีหุ้นไทยปี 2562 ได้ต้อนรับแชมป์เศรษฐีหุ้นไทยคนใหม่ คือ นายสารัชถ์ รัตนาวะดี กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ หรือ GULF ถือครองหุ้นมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับ 1 รวม 120,960 ล้านบาท รวยเพิ่มขึ้น 63,315 ล้านบาท

อันดับ 2 ได้แก่ นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ หรือหมอเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ เจ้าของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ ถือครองหุ้นมูลค่ารวม 66,110.64 ล้านบาท รวยลดลง 11,018.68 ล้านบาท หรือ 14.29%

อันดับ 3 ได้แก่ นักลงทุนรายใหญ่ทายาทอาณาจักรโอสถสภา นายนิติ โอสถานุเคราะห์ ก้าวจากอันดับ 7 เมื่อปีที่แล้ว โดยถือครองหุ้นมูลค่ารวม 48,613.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16,648.61 ล้านบาท

อันดับ 4 ได้แก่ นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) ขยับจากอันดับ 9 เมื่อปีที่แล้ว โดยหุ้นที่ถือครองรวมมูลค่าทั้งสิ้น 43,080.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14,708.42 ล้านบาท

อันดับ 5 ได้แก่ นายสมโภชน์ อาหุนัย เจ้าของ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) กิจการธุรกิจพลังงาน จำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หล่นจากอันดับ 3 เมื่อปีที่แล้ว โดยมีมูลค่าหุ้นที่ถือครองรวม 42,084.25 ล้านบาท ลดลง 125.16 ล้านบาท

X