กงสุล เปิดทำพาสปอร์ตวันเสาร์ เริ่มเสาร์ 14 ธ.ค. มอบเป็นของขวัญปีใหม่

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • การเปิดทำพาสปอร์ตวันเสาร์ จะมีขึ้นในวันเสาร์ ที่ 14 และ 21 ธ.ค. 62 รวมถึงเสาร์ที่ 11 และ 18 ม.ค. 63
  • สามารถไปใช้บริการได้ที่สำนักงานหนังสือเดินทาง 4 แห่ง
  • พิเศษ 16 ธันวาคม 2562 – 17 มกราคม 2563 จะมีการแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษฟรี

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน โดยจะเปิดให้ทำหนังสือเดินทางในวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 14 และ 21 ธันวาคมนี้ รวมถึงเสาร์ที่ 11 และ 18 มกราคม 2563 ที่สำนักงานหนังสือเดินทาง 4 แห่งประกอบด้วย

1.สำนักงานหนังสือเดินทางปิ่นเกล้า เอสซีพลาซ่า สถานีขนส่งสายใต้ใหม่
2.ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์
3.เอ็มทีอาร์คลองเตย
และ 4.มีนบุรี

โดยจะเป็นการเปิดทำการเฉพาะหนังสือเดินทางธรรมดา และจัดส่งทางอีเอ็มเอส โดยผู้ที่จะทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ต้องทำหนังสือเดินทางเล่มล่าสุดติดมาด้วย

นอกจากนี้ยังจะเปิดบริการแปลเอกสารฟรีให้กับประชาชน ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 – 17 มกราคม 2563 สำหรับผู้ที่มารับบริการรับรองเอกสารที่กรมการกรุงสุล แจ้งวัฒนะ

สำหรับเอกสารทะเบียนราษฎร์และทะเบียนครอบครัว 19 ประเภท ประกอบด้วย

1.บัตรประชาชน
2.แบบรับรองการทะเบียนราษฎร์
3.ทะเบียนบ้าน
4.สูติบัตร
5.มรณบัตรซึ่งต้องยื่นโดยบุคคลในครอบครัว
6.ใบสำคัญการสมรส
7.ทะเบียนสมรสและบันทึก
8.ใบสำคัญการหย่า
9.ทะเบียนยาและบันทึก
10.ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
11.บันทึกฐานะแห่งครอบครัว
12.หนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านาม
13.หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล
14.หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว
15.หนังสือสำคัญการร่วมใช้ชื่อสกุล
16.หนังสือสำคัญการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
17.หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส 18. หนังสือรับรองอำนาจปกครองบุตร และ 19.หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

ทั้งนี้การจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษดังกล่าว จะบริการสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของเอกสารและนำมายื่นด้วยตนเองเท่านั้น


แท็ก: NEWS
WRITER
X