กรมคุมมลพิษ เล็งนำร่อง งดใช้รถส่วนตัววันพุธ ลดปัญหาฝุ่นพิษ

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • คาดเริ่ม 18 ธ.ค.นี้ จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
  • ขณะที่สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 กทม.-ปริมณฑล จะมีไปถึง ก.พ.ปีหน้า

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยถึงสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ว่า

ในวันนี้ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ตรวจพบฝุ่นละออง PM2.5 ค่าระหว่าง 29-60 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐาน 10 สถานี รวมถึงจังหวัดสมุทรสาคร

โดยในช่วงอากาศหนาวเย็น ค่าฝุ่นจะเกินค่ามาตรฐาน ตั้งแต่ช่วงเดือน ต.ค. 2562 และคาดจะมีไปถึงเดือน ก.พ.ปีหน้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็ก คนชราและผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัย

ในปีที่ผ่านมา มีจำนวนวันที่ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานใน จ.สมุทรสาคร กทม. สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี และนครปฐมช่วงสถานการณ์ระหว่างเดือน พ.ย.2561 – เม.ย. 2562 มีจำนวน 59 วัน 49 วัน 44 วัน 24 วัน 21 วัน และ 33 วัน ตามลำดับซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากยานพาหนะ

นายประลอง กล่าวต่อว่า รัฐบาลโดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้วางแผนพัฒนามาตรฐานการระบายมลพิษจากรถยนต์ใหม่ให้เทียบเท่ามาตรฐานยูโร 5 และยูโร 6 ภายในปี 2564 และ 2565

และปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงที่เทียบเท่ายูโร 5 ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2566 และบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลทำให้ค่ามลพิษลดน้อยลง พร้อมได้เร่งระบบคมนาคมขนส่งรถไฟฟ้าครอบคลุมเมืองหลัก

และต้องเริ่มแก้ปัญหาที่ตัวเราก่อน คือ ทุกคนต้องช่วยกันลดการระบายมลพิษจากรถยนต์ ลดการใช้ยานพาหนะ คพ.ในฐานะหน่วยงานที่ดูแล/ เสนอแนะ รวมทั้งการวางมาตรการ ในการจัดการมลพิษ เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในเรื่องดังกล่าว และผลกระทบต่อประชาชน

จึงขอเป็นหน่วยงานในการร่วมแก้ไขปัญหา โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน งดใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางมาทำงาน ในทุกวันพุธของสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 18 ธันวาคม เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองจะกลับสู่ภาวะปกติ


แท็ก: NEWS
WRITER
X