กรมขนส่งทางบก ข่าวสดวันนี้

ตร. เผยความคืบหน้า กรมขนส่งรับชำระค่าปรับแทน สตช.

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง โฆษก ตร. เปิดเผยถึงกรณีตามที่สื่อมวลชนได้ตั้งประเด็นคำถาม ถึงกรณีความพร้อมดีเดย์ 19 ธ.ค.นี้ กรมการขนส่งทางบกจะรับชำระค่าปรับตามใบสั่งที่ค้างชำระแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถสามารถชำระค่าปรับพร้อมกับการชำระภาษีประจำปีได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศนั้น ว่า ขณะนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมขนส่งทางบก ได้ทำการทดสอบระบบการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์…

Home / NEWS / ตร. เผยความคืบหน้า กรมขนส่งรับชำระค่าปรับแทน สตช.

ประเด็นน่าสนใจ

  • 18 ธ.ค. นี้ จะทำการทดสอบระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอีกครั้ง
  • คาด 19 ธ.ค. จะมีความพร้อม และเปิดดำเนินการได้
  • หากสงสัยสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://ptm.police.go.th/eTicket/#/

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง โฆษก ตร. เปิดเผยถึงกรณีตามที่สื่อมวลชนได้ตั้งประเด็นคำถาม ถึงกรณีความพร้อมดีเดย์ 19 ธ.ค.นี้ กรมการขนส่งทางบกจะรับชำระค่าปรับตามใบสั่งที่ค้างชำระแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถสามารถชำระค่าปรับพร้อมกับการชำระภาษีประจำปีได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศนั้น ว่า

ขณะนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมขนส่งทางบก ได้ทำการทดสอบระบบการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกกันเรียบร้อยแล้ว

แต่ยังมีบางส่วนยังไม่เรียบร้อยอยู่ ในวันที่ 18 ธ.ค.62 เวลาประมาณ 15.30 น. จึงจะมีการทดสอบระบบการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งของรถทุกประเภทของสำนักงานขนส่งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลให้รวดเร็ว และประสิทธิภาพสูงสุด เกิดความสเถียร

นอกจากนี้ จะมีการหารือในระเบียบ ข้อกำหนด บางฉบับ ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบก ต้องร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ให้แล้วเสร็จ เพื่อรองรับการรับชำระค่าปรับ ณ ที่ทำการของกรมการขนส่งทางบกตามพื้นที่ต่างๆ ตามใบสั่งที่ค้างชำระแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยเมื่อ 2 หน่วยงานได้ดำเนินการปรับปรุงระบบ การเชื่อมโยงข้อมูลจนแล้ว ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถสามารถชำระค่าปรับดังกล่าวพร้อมกับการชำระภาษีประจำปี ได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศต่อไป

สำหรับ การแก้ไข พ.ร.บ.จราจรทางบก เพิ่มเติม มีจตนารมณ์เพื่อให้ผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรถูกลงโทษทั้งทางอาญาและทางปกครอง ด้วยการควบคุมการกระทำความผิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อเจ้าพนักงานจราจรเห็นว่าการขับรถต่อไปอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งจะทำให้ผู้ขับขี่เกรงกลัว และเคารพกฎหมายมากขึ้น สามารถอุบัติเหตุบนท้องถนนได้

พร้อมกันนี้ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ทำเว็บไซต์ https://ptm.police.go.th/eTicket/#/ หรือเรียกชื่อย่อว่า e-Ticket และ Application ขับดี เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาข้อมูล และตรวจสอบใบสั่งจราจร จำนวนค่าปรับและช่องทางการชำระค่าปรับ รวมถึงตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ ตรวจสอบใบสั่ง ตรวจสอบคะแนนความประพฤติผู้ขับขี่พร้อมแจ้งเตือนเมื่อถูกตัดคะแนน และการโต้แย้งข้อกล่าวหาของผู้ขับขี่

X