บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรั

เงื่อนไขการลงทะเบียน “บัตรคนจน” รอบใหม่

กระทรวงการคลังเตรียมเสนอเงื่อนไขการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่เรียกกันติดปากว่า บัตรคนจน รอบใหม่ในช่วงเดือนมกราคมปีหน้า ซึ่งเบื้องต้นนั้น ในการลงทะเบียนในรอบใหม่นี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม ราว 14 ล้านคน ผู้ที่เคยไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อน โดยเงื่อนไขในการลงทะเบียนรอบใหม่นี้ระบุไว้เบื้องต้น คือ…

Home / NEWS / เงื่อนไขการลงทะเบียน “บัตรคนจน” รอบใหม่

ประเด็นน่าสนใจ

 • เตรียมเสนอลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ม.ค. 2563
 • ข้อกำหนดเพิ่มเติม เช็คข้อมูลรถยนต์ -บัตรเครดิต

กระทรวงการคลังเตรียมเสนอเงื่อนไขการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่เรียกกันติดปากว่า บัตรคนจน รอบใหม่ในช่วงเดือนมกราคมปีหน้า ซึ่งเบื้องต้นนั้น ในการลงทะเบียนในรอบใหม่นี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ

 1. สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม ราว 14 ล้านคน
 2. ผู้ที่เคยไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อน

โดยเงื่อนไขในการลงทะเบียนรอบใหม่นี้ระบุไว้เบื้องต้น คือ

 • ต้องมีสัญชาติไทย
 • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
 • ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน หรือ ไม่เกิน 1 แสนบาท
  (ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลากธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้)
 • อื่นๆ เช่น การเป็นเจ้าของรถยนต์ (โดยเฉพาะการมีมากกว่า 1 คัน) , การมีบัตรเครดิต, การมีชื่อเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง-ที่ดิน

สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนั้น จะต้องไปดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อรักษาสิทธิ์ที่ธนาคารกรุงไทย

โดยในขณะนี้ อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในรายละเอียด ซึ่งหากอนุมัติเรียบร้อยแล้วคาดว่า จะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในเดือนมกราคม 2563 นี้

X