อภิปรายไม่ไว้วางใจ

สภาฯโหวตผ่าน มีมติไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี – 5 รัฐมนตรี

วันนี้มีการลงมติไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมรัฐมนตรีอีก 5 คน รวมเป็น 6 คน

Home / NEWS / สภาฯโหวตผ่าน มีมติไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี – 5 รัฐมนตรี

ประเด็นน่าสนใจ

  • วันนี้มีการลงมติไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมรัฐมนตรีอีก 5 คน รวมเป็น 6 คน
  • สภาฯ มีมติไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้วยคะแนน ไว้วางใจ 264
  • สำหรับ 5 รัฐมนตรี ได้รับคะแนนโหวตไว้วางใจเช่นกัน

วันนี้ (4 ก.ย.64) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน “ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล” เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมรัฐมนตรีอีก 5 คน รวมเป็น 6 คน

โดยที่ประชุมฯ มีมติไว้วางใจ

  • พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ด้วยคะแนน ไว้วางใจ 264 ต่อ 208 งดออกเสียง 3 ไม่ลงคะแนน 0
  • นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ด้วยคะแนน ไว้วางใจ 269 ต่อ 196 งดออกเสียง 11 ไม่ลงคะแนน 0
  • นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ด้วยคะแนน ไว้วางใจ 263 ต่อ 201 งดออกเสียง 10 ไม่ลงคะแนน 1
  • นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ด้วยคะแนน ไว้วางใจ 269 ต่อ 195 งดออกเสียง 10 ไม่ลงคะแนน 1
  • นายนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยคะแนน ไว้วางใจ 270 ต่อ 199 งดออกเสียง 8 ไม่ลงคะแนน 1
  • นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้วยคะแนน ไว้วางใจ 267 ต่อ 202 งดออกเสียง 9
X