กรรมการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ

มติเอกฉันท์ 455 เสียง ให้มีการตั้งกรรมการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

 • มติเอกฉันท์ 455 เสียง ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์ และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
 • เร่งพิจารณาภายใน 120 วัน

วานนี้ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร์ชุดที่ 25 ครั้งที่ 12 สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ที่เริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 21.30 น. ในวาระต่างๆ รวมถึงญัตติเร่งด่วนที่ นายสุทินคลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน พรรคเพื่อไทย และนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เสนอขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์ และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

โดยผลการออกเสียง

เห็นด้วยให้มีการแต่งตั้ง จำนวน 445 คะแนน มติเป็นเอกฉันท์

ประธานและรองประธานงดออกเสียง 3 เสียง โดยเสนอให้มีสัดส่วนของคณะกรรมการทั้งสิ้น 49 คน

แบ่งออกเป็น สัดส่วนของคณะรัฐมนตรี 12 คน / พรรคเพื่อไทย 10 คน / พรรคพลังประชารัฐ 9 คน / พรรคอนาคตใหม่ 6 คน

/ พรรคประชาธิปัตย์ 4 คน / พรรคภูมิใจไทย 4 คน / พรรคชาติไทยพัฒนา 1 คน / พรรคเสรีรวมไทย 1 คน / พรรคประชาชาติ 1 คน / และพรรคเศรษฐกิจใหม่ 1 คน

โดยกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลา 120 วัน

รายชื่อ กมธ.วิสามัญฯ ที่เสนอโดยพรรคการเมืองต่างๆ ที่น่าสนใจ

 • นายปิยบุตร, นายชำนาญ จันทร์เรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และมีสัดส่วนบุคคลภายนอก ได้แก่ นายเอกพันธ์ ปิณฑวณิช ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนศึกษาและสันติภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล, นายบัณฑิต จันทร์โรจนกิจ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม นักเคลื่อนไหวทางการเมือง และผู้บริหารสื่อเครือเนชั่น
 • นายพีระพันธุ์ ผู้ที่เพิ่งลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ซึ่งคาดว่าถูกวางตัวเป็นประธานกมธ.
 • นายอุดม รัฐอมฤต อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ซึ่งเคยปฏิเสธการเข้าร่วม
 • นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และอดีต กรธ.
 • นายวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และอดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กมธ.)
 • พรรคเสรีรวมไทย เสนอ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
 • พรรคประชาชาติ เสนอ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรค
 • พรรคเพื่อไทย เสนอ นายชัยเกษม นิติศิริ, นายชูศักดิ์ ศิรินิล, นายโภคิน พลกุล, นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา, นายวัฒนา เมืองสุข, นายยงยุทธ ติยะไพรัช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘เสรีพิศุทธ์’ เตรียมเสนอชื่ออดีต กกต. นั่ง กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ


แท็ก: NEWS ,
WRITER

RELATED

X