น้ำน้อย ปริมาณน้ำในเขื่อน

ชลประทานขอทุกภาคส่วน ใช้น้ำอย่างประหยัดจริงจัง ก่อนจะไม่มีใช้

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลให้ปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติลดน้อยลง
  • อธิบดีกรมชลประทาน จึงได้สั่งการให้โครงการชลประทานทุกพื้นที่เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ว่า ปัจจุบัน(19 ธ.ค. 62) มีปริมาณน้ำใช้การได้ 256 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 27 ของความจุอ่างฯ อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยมาก ในขณะที่ยังต้องระบายน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำเฉพาะการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ ให้กับพื้นที่ด้านท้ายเขื่อน วันละประมาณ 4 ล้าน ลบ.ม.

ส่วนสถานการณ์น้ำในคลองชัยนาท-ป่าสัก ที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านทางประตูระบายน้ำมโนรมย์ จ.ชัยนาท มีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 25 ลบ.ม./วินาที และที่ประตูระบายน้ำมหาราชมีน้ำผ่านประมาณ 1 ลบ.ม./วินาที เพื่อใช้ในการผลิตประปาและรักษาเสถียรภาพของคลองส่งน้ำเท่านั้น

สำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิตประปาในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ทางจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการก่อสร้างทำนบดินและต่อท่อสูบน้ำให้ต่ำลงจากระดับพื้นคลอง พร้อมกับทำการขุดร่องชักน้ำในคลองชัยนาท-ป่าสักและกำจัดสิ่งกีดขวางออก

ส่วนที่ประตูระบายน้ำมโนรมย์ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 5 เครื่อง พร้อมเดินเครื่องสูบน้ำ เพิ่มปริมาณน้ำคลองชัยนาท-ป่าสัก เพื่อใช้เฉพาะการผลิตประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคตลอดเส้นคลอง

ในส่วนของการสร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำน้อย นั้น โครงการชลประทานในทุกพื้นที่ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้

ส่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้พี่น้องเกษตรกร และประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ตำบลหนองโน ตำบลเขาดิน ตำบลโคกสะอาด ตำบลโคกตูม และตำบลโพนทอง จังหวัดลพบุรี

ที่จังหวัดพะเยา โครงการชลประทานพะเยา พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มผู้ใช้น้ำ และเกษตรกรในเขตพื้นที่บ้านสันสลี ตำบลเจริญ อำเภอแม่ใจ ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ

และขอความร่วมมือจากเกษตรกรในพื้นที่ลดการทำนาปรัง พร้อมทั้งรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด ณ อาคารอเนกประสงค์ กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย บ้านสันสลี ตำบลเจริญ อำเภอแม่ใจ

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ขอให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงสถานการณ์น้ำน้อยที่เกิดขึ้น เนื่องจากช่วงฤดูฝนผ่านมาปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติ ทำให้น้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆน้อยตามไปด้วย

จึงต้องขอความร่วมมือให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด เพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศ ตลอดช่วงฤดูแล้งต่อเนื่องจนถึงต้นฤดูฝนปีหน้าด้วย


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

กรมชลฯ ขอความร่วมมือ “ประหยัดน้ำ” เหตุน้ำในเขื่อนมีน้อย/ฝนทิ้งช่วง

กรมชลฯ ขอความร่วมมือ “ประหยัดน้ำ” เหตุน้ำในเขื่อนมีน้อย/ฝนทิ้งช่วง

สถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลัก มีน้ำใช้ได้เพียง 1,137 ล้าน ลบ.ม. (ราว 4%) เท่านั้น

X