น้ำท่วมภาคใต้

ตามติดสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้

คัดลอก URL แล้ว

รายงานสถานการณ์น้ำท่วม

เตือนชาวนราธิวาส ติดตามสถานการณ์น้ำและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

วานนี้ ทางด้านนายเดช เล็กวิชัย ผู้อํานวยการโครงการชลประทานนราธิวาส ได้ส่งหนังสือแจ้ง เรื่อง เตือนภัยคลองตันหยงมัส ลําน้ำสาขาแม่น้ำบางนรา ฉบับที่ ๓ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ไปจนถึง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส,ปลัดจังหวัดนราธิวาส ,ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส ,ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส ,พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส

,เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส ,อุตุนิยมวิทยานราธิวาส ,หัวหน้าสถานีวิทยุ สวท.นราธิวาส ,หัวหน้าสถานีวิทยุ 912 นราธิวาส ,นายอําเภอเมืองนราธิวาส,นายอําเภอระแงะ,นายอําเภอยิ่งอ ,นายกเทศบาลเมืองนราธิวาส

เนื้อความในหนังสือระบุว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำบางนรา เมื่อวันที่15- 17 ธันวาคม 2562 ณ เวลา 17.00 น. มีปริมาณน้ำฝนสะสม 3 วัน

 • ที่อําเภอจะแนะ 237.25 มิลลิเมตร
 • อําเภอเจาะไอร้อง 136.60 มิลลิเมตร
 • อําเภอระแงะ 131.80 มิลลิเมตร
 • อําเภอยี่งอ 69.60 มิลลิเมตร
 • อําเภอเมือง 14.00 มิลลิเมตร

ปริมาณน้ำฝนดังกล่าว อาจทําให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ราบเชิงเขาและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ และระดับน้ำในคลองตันหยงมัสเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง วานนี้ (18.ธ.ค.) เวลา 10.00 น. ระดับ น้ำในคลองตันหยงมัส สถานี X73 ระดับน้ำ +15.15 ม.(รทก.) เพิ่มขึ้นชั่วโมงละ 16-24 เซนติเมตร (ระดับตลิ่ง 15.58 ม.(รทก.))

ปัจจุบันระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 0.43 เมตร หากยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง คาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นและอาจล้นตลิ่งในเวลา 13.00 น. ของวานนี้ (18.ธ.ค.2562)

โครงการชลประทานนราธิวาส แจ้งให้จังหวัดนราธิวาส แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ ริมคลองตันหยงมัส บริเวณบ้านตันหยงมัส บ้านไท บ้านแกแม ตําบลตันหยงมัส อําเภอระแงะ, บ้านมะนังกาหยี ตําบลมะนังตายอ ตําบลลําภู ตําบลบางปอ อําเภอเมือง

และบ้านทุ่งคา บ้านโต๊ะแม บ้านปูตะ ตําบลละหาร อําเภอยี่งอ เฝ้าระวังเตรียมรับสถานการณ์ระดับน้ำล้นตลิ่ง ขอให้ขนย้ายทรัพย์สิน สิ่งของ สัตว์เลี้ยงขึ้นในที่ปลอดภัย ขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

หนังสือแจ้งเตือนจาก โครงการชลประทานนราธิวาส
ประจำวันที่ 18. ธ.ค.2562

สถานการณ์น้ำที่อำเภอสุไหงโก-ลก

วันนี้ 19 ธ.ค.2562 จากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก เกิดน้ำท่วมขังแล้ว โดยทาง นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันแรกที่เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมขังพื้นที่สุไหงโก-ลก น้ำท่วมขังประมาณ 50-100 ซ.ม.

สำหรับพื้นที่สุไหงโก-ลก ฝนตกน้อยมาก แต่เนื่องด้วยฝนตกหนักที่อำเภอแว้ง และอำเภอริน ทำให้มวลน้ำจากอำเภอแว้ง ไหลมายังพื้นที่สุไหงโก-ลก จึงส่งผลให้น้ำล้นตลิ่ง อย่างไรก็ตาม ทางอำเภอสุไหงโก-ลก ได้จัดเจ้าหน้าที่จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้ว

นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก

ทั้งนี้ ทางนายอำเภอยังได้ฝากเตือนผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด อย่าปล่อยให้เด็กๆ เล่นน้ำ อย่าให้คาดสายตา เพราะไม่อยากให้เกิดการสูญเสีย

ขอบคุณข้อมูลจาก สวท.สุไหงโก-ลก
ขอบคุณข้อมูลจาก สวท.สุไหงโก-ลก

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประกาศเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

คืบหน้า นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประกาศเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ในพื้นที่ 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอแว้ง , สุคิริน , ศรีสาคร , จะแนะ และรือเสาะ หลังน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน และเส้นทางในพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง

ได้เน้นย้ำให้มีการติดตามฐานข้อมูลรายครัวเรือน เพื่อให้สะดวกต่อการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทั้งการอพยพประชาชนออกมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย และการแจกจ่ายถุงยังชีพที่จะมีการปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หญิงตั้งครรภ์ และเด็กแรกเกิด

ส่วนสถานการณ์ที่อำเภอสุไหงโก-ลก ได้มอบหมายนายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก ให้ติดตามสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในแม่น้ำโก-ลก เนื่องจากเริ่มล้นตลิ่ง 20 เซนติเมตร

โดยเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ได้เปิดศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัยโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง ไว้พร้อมรองรับผู้ประสบอุทกภัยริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก แล้ว

ขอบคุณข้อมูลจาก สวท.สุไหงโก-ลก
ขอบคุณข้อมูลจาก สวท.สุไหงโก-ลก

เตือนชาวปัตตานี เตรียมรับสถานการณ์เกิดน้ำล้นตลิ่งและเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ

วานนี้นายสวัสดิ์ สุขคง นายช่างชลประทานชํานาญงาน รักษาการในตําแหน่ง ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ำและบํารุงรักษาปัตตานี ได้ส่งหนังสือราชการ เรื่อง ขอแจ้งเตือนภัยลุ่มน้ําปัตตานี ฉบับที่ 6 ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ,ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดปัตตานี,นายอําเภอแม่ลาน ,นายอําเภอเมืองปัตตานี ,นายอําเภอยะรัง,นายอําเภอหนองจิก

เนื้อความในหนังสือระบุว่า : ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 18 ธันวาคม 2562 มีปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดยะลา ประจําวันที่ 17 ธันวาคม 2562

 • อําเภอยะหา 50.40 มิลลิเมตร
 • อําเภอกรงปินัง 105.40 มิลลิเมตร
 • อําเภอบันนังสตา 139.40 มิลลิเมตร
 • อําเภอกาบัง 45.00 มิลลิเมตร
 • อําเภอธารโต 34.50 มิลลิเมตร
 • อําเภอเบตง 16.40 มิลลิเมตร
 • และอําเภอเมืองยะลา 29.60 มิลลิเมตร

ปริมาณน้ำฝนดังกล่าวทําให้ปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและปริมาณ น้ำจากสถานีวัดน้ำ X40A บ้านท่าสาป อําเภอเมือง จังหวัดยะลา อยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวัง ทําให้มี ปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำปัตตานีและคลองตุยงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การตรวจสอบปริมาณน้ำจากสถานีวัดน้ํา X275 บ้านบริดอ ตําบลบาราเฮาะ อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ณ เวลา 18.30 น. มีระดับน้ำเท่ากับ +1.85 ม.(รทก.) (ระดับตลิ่ง +2.00) ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 15 เซนติเมตร อยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวัง คาดว่า ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นหากยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่

โครงการส่งน้ำและบํารุงรักษาปัตตานี ได้ขอให้จังหวัดปัตตานี แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ อําเภอยะรัง อําเภอหนองจิก อําเภอแม่ลาน และอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานี รวมทั้งประชาชนที่อยู่บริเวณริม แม่น้ำปัตตานี คลองระบายน้ำ D8 และคลองตุยง ให้เตรียมรับสถานการณ์เกิดน้ำล้นตลิ่งและเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ ริมฝั่งแม่น้ำทั้งสามแห่ง และขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

หนังสือแจ้งเตือนจาก โครงการส่งน้ำและบํารุงรักษาปัตตานี
ประจำวันที่ 18. ธ.ค.2562

แท็ก: NEWS ,
WRITER

RELATED

การรถไฟฯ ปิดทางในเส้นทางสายใต้ สถานีสวี – เขาสวนทุเรียน ชั่วคราว

การรถไฟฯ ปิดทางในเส้นทางสายใต้ สถานีสวี – เขาสวนทุเรียน ชั่วคราว

สถานการณ์ฝนตกหนักหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้เกิดน้ำท่วมเฉียบพลันและน้ำป่าไหลหลาก

ปภ.เผยความคืบหน้า สถานการณ์น้ำท่วม 4 จว. ภาคใต้

ปภ.เผยความคืบหน้า สถานการณ์น้ำท่วม 4 จว. ภาคใต้

เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.64 ถึง ณ ปัจจุบัน ส่งผลทำให้ 4 จังหวัดในภาคใต้ได้รับผลกระทบ

เช็กเลย!! เส้นทางลงใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใน 6 จังหวัด

เช็กเลย!! เส้นทางลงใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใน 6 จังหวัด

ยังมีถนนทางหลวงชนบทที่น้ำท่วมใน 6 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา ปัตตานี ตรัง และพัทลุง

นราธิวาสยังวิกฤต น้ำท่วมกระทบ 13 อำเภอ ภาคใต้ยังมีฝนต่อเนื่อง

นราธิวาสยังวิกฤต น้ำท่วมกระทบ 13 อำเภอ ภาคใต้ยังมีฝนต่อเนื่อง

ตลาดการค้าแนวชายแดน ในอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับเมืองตุมปัส รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย มีสภาพร้าง เนื่องจากมีระดับน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร ชาวบ้านใช้เป็นสถานที่จอดเรือยนต์ เรือพายชั่วคราว หลังมวลน้ำจากอำเภอสุคิริน และแว้ง ที่ไหลลงมาสมทบลงในแม่น้ำสุไหงโก-ลก…

เฝ้าระวัง จ.ตรัง คาดน้ำจากทุ่งสงจะไหลไปถึงวันพรุ่งนี้

เฝ้าระวัง จ.ตรัง คาดน้ำจากทุ่งสงจะไหลไปถึงวันพรุ่งนี้

กรมชลประทาน เฝ้าระวังเมืองตรัง คาดน้ำจาก อ.ทุ่งสง จะไหลไปถึงพรุ่งนี้ (8 ม.ค. 62) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 11 เครื่อง เตรียมพร้อมในจุดเสี่ยง น้ำท่วม ดร.ทองเปลว กองจันทร์…

X