จูบกลางสภา ชวน หลีกภัย

‘ชวน’ ชี้กลุ่มหลากหลายทางเพศ ที่จูบกันกลางสภาฯ ไม่เหมาะสม

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวถึง กรณีการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม หลายครั้งภายในรัฐสภา เช่น กลุ่มความหลากหลายทางเพศ ที่จูบกันกลางสภาฯ ว่า มีระเบียบข้อบังคับอยู่แล้ว แต่ไม่สำคัญเท่าสำนึกกับความความรับผิดชอบ ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้น 2-3 ครั้ง…

Home / NEWS / ‘ชวน’ ชี้กลุ่มหลากหลายทางเพศ ที่จูบกันกลางสภาฯ ไม่เหมาะสม

ประเด็นน่าสนใจ

  • ชวน หลีกภัย แสดงความคิดเห็นกรณี กลุ่มความหลากหลายทางเพศจูบกันกลางสภาฯ
  • ชี้เป็นกระทำที่ไม่เหมาะสม ทั้งที่มีระเบียบข้อบังคับอยู่แล้ว
  • กำลังมีการปรับปรุงกฎระเบียบข้อยังคับของสภาฯ ให้ทันต่อเหตุการณ์

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวถึง กรณีการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม หลายครั้งภายในรัฐสภา เช่น กลุ่มความหลากหลายทางเพศ ที่จูบกันกลางสภาฯ ว่า มีระเบียบข้อบังคับอยู่แล้ว แต่ไม่สำคัญเท่าสำนึกกับความความรับผิดชอบ ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้น 2-3 ครั้ง ยอมรับว่าเป็นคนในที่วางแผนร่วมมือ ไม่ใช่คนนอก กรณี จูบกัน นางมุกดา พงษ์สมบัติ ประธานคณะกรรมาธิการ กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศได้มาชี้แจง และเล่าข้อเท็จจริงให้ทราบแล้ว

แต่ก่อนหน้านี้ได้สั่งให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริง พร้อมเชื่อว่านางมุกดาไม่ใช่คนที่จะทำอะไรเช่นนั้น แต่ได้ยอมรับว่า มีคนในกรรมาธิการเตรียมการมา

โดยนายชวนรับว่า กำลังมีการปรับปรุงกฎระเบียบข้อยังคับของสภาฯ ให้ทันต่อเหตุการณ์แต่ถึงออกกฎระเบียบมาเช่นใด หากคนไม่รับผิดชอบ คนไม่สำนึกว่าสิ่งใด ควรไม่ควร ระเบียบออกมาอย่างไรก็ไปคุมคนประเภทนั้นได้ยาก ดูเรื่องข้อบังคับเรื่องการแต่งกายที่ออกมา แต่บางคนยังไม่เคารพ เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เป็นบทเรียนที่กรรมาธิการชุดอื่นต้องระมัดระวัง เพราะอาจมีคนที่ตั้งใจ คนในของเราตั้งใจสร้างข่าวขึ้นมาใช้วิธีเช่นนี้ ซึ่งภาพออกมาไม่ดี โดยมีผู้หลักผู้ใหญ่โทรศัพท์มาสอบถามตนเรื่องนี้ด้วยความเห็นใจว่า ได้พยายามทำให้สภาฯ มีมาตรฐานดีขึ้น แต่ก็หนีไม่พ้นมีคนที่พยายามทำให้ภาพสภาฯ เสียหาย โดยอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือคิดเอาเองว่าเหมาะสม แต่จริง ๆ แล้วใคร ๆ ก็รับไม่ได้

ขณะเดียวกัน ต้องมีการตักเตือนกัน และส่วนตัวเชื่อว่าข่าวที่ออกไปจะทำให้กรรมาธิการแต่ละชุดระมัดระวัง ซึ่งทั้งหมดหากทุกคนยึดระเบียบข้อบังคับปัญหาก็จะน้อยลง คนในอย่าไปเอาสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมของเรา อย่าไปนำตัวอย่างต่างประเทศมาใช้ เพราะบางเรื่องไม่เหมาะกับประเทศเรา แม้ ส.ส. จะมีความเป็นอิสระ ซึ่งถือเป็นประโยชน์แสดงความคิดเห็นได้ แต่คนที่รับผิดชอบจะต้องรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบควบคู่ไปด้วย