ช่าวสดวันนี้ ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศ!! ตั้ง กมธ.พิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

 • กมธ. ชุดดังกล่าว มีจำนวน 30 คน
 • 1 ใน กมธ. มี ชาญวิทย์ ผลชีวิน และ ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ร่วมอยู่ด้วย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศวุฒิสภาเรื่องตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นคณะหนึ่งตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ข้อ 82 ประกอบด้วย

 1. พลเอกกนิษฐ์ ชาญปรีชญา
 2. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
 3. ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลีโรจน์
 4. นายกิตติ วะสีนนท์
 5. นายจเด็จ อินสว่าง
 6. พลโทจเรศักณิ์ อานุภาพ
 7. นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน์
 8. นายจิรชัย มูลทองโร่ย
 9. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
 10. นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
 11. นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
 12. นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
 13. นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล
 14. พลเอกธงชัย สาระสุข
 15. นางนฤมล ล้อมทอง
 16. พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน
 17. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
 18. นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
 19. พลเรือเอกพะจุณณ์ ตามประทีป
 20. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง
 21. พลเอกเลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
 22. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
 23. นายวิทยา ผิวผ่อง
 24. หม่อมหลวงสกุล มาลากุล
 25. พลเรือโทสนธยา น้อยฉายา
 26. พลเอกสนั่น มะเริงสิทธิ์
 27. พลเอกสมเจตน์ บุญถนอม
 28. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
 29. นางอภิรดี ตันตราภรณ์
 30. พลเอกอู้ด เบื้องบน

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานวุฒิสภา


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

ราชกิจจาฯ ประกาศ กัญชา-กัญชง ออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5

ราชกิจจาฯ ประกาศ กัญชา-กัญชง ออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติด ให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕

ราชกิจจาฯ ประกาศ รธน. แก้ไขเพิ่มเติม เลือกตั้ง ส.ส. มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

ราชกิจจาฯ ประกาศ รธน. แก้ไขเพิ่มเติม เลือกตั้ง ส.ส. มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564

โปรดเกล้าฯ ‘ธรรมนัส-นฤมล’ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ ‘ธรรมนัส-นฤมล’ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ ตามที่ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

ราชกิจจาฯ​ ประกาศ ห้ามชุมนุม – มั่วสุม ป้องกันโควิด-19

ราชกิจจาฯ​ ประกาศ ห้ามชุมนุม – มั่วสุม ป้องกันโควิด-19

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม

สรุปมาตรการคุมเข้ม กทม. – ปริมณฑล และพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

สรุปมาตรการคุมเข้ม กทม. – ปริมณฑล และพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ในเบื้องเป็นมาตรการการคุมเข้มพื้นที่ ยังไม่ใช่การล็อกดาวน์แต่อย่างใด

ราชกิจจาฯ ประกาศ ‘ไม่สวมแมสก์’ มีความผิดปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

ราชกิจจาฯ ประกาศ ‘ไม่สวมแมสก์’ มีความผิดปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ ผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัย

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำวินิจฉัย ศาลรธน. ‘ธรรมนัส’ ไม่พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำวินิจฉัย ศาลรธน. ‘ธรรมนัส’ ไม่พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำวินิจฉัยศาลรธน. “ธรรมนัส” ไม่พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.และความเป็นรัฐมนตรี

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ใช้แก้ปัญหาโควิด-19

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ใช้แก้ปัญหาโควิด-19

เว็บไซ์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กำหนดอัตราความเร็วรถใหม่ สำหรับขับขี่บนทางหลวง ไม่เกิน 65 – 120 กม./ชม.

กำหนดอัตราความเร็วรถใหม่ สำหรับขับขี่บนทางหลวง ไม่เกิน 65 – 120 กม./ชม.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบท ครอบคลุมทั้งรถยนต์ รถขนส่ง และมอเตอร์ไซค์

X