ช่าวสดวันนี้ ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศ!! ตั้ง กมธ.พิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน

ประเด็นน่าสนใจ

 • กมธ. ชุดดังกล่าว มีจำนวน 30 คน
 • 1 ใน กมธ. มี ชาญวิทย์ ผลชีวิน และ ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ร่วมอยู่ด้วย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศวุฒิสภาเรื่องตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นคณะหนึ่งตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ข้อ 82 ประกอบด้วย

 1. พลเอกกนิษฐ์ ชาญปรีชญา
 2. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
 3. ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลีโรจน์
 4. นายกิตติ วะสีนนท์
 5. นายจเด็จ อินสว่าง
 6. พลโทจเรศักณิ์ อานุภาพ
 7. นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน์
 8. นายจิรชัย มูลทองโร่ย
 9. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
 10. นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
 11. นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
 12. นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
 13. นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล
 14. พลเอกธงชัย สาระสุข
 15. นางนฤมล ล้อมทอง
 16. พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน
 17. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
 18. นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
 19. พลเรือเอกพะจุณณ์ ตามประทีป
 20. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง
 21. พลเอกเลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
 22. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
 23. นายวิทยา ผิวผ่อง
 24. หม่อมหลวงสกุล มาลากุล
 25. พลเรือโทสนธยา น้อยฉายา
 26. พลเอกสนั่น มะเริงสิทธิ์
 27. พลเอกสมเจตน์ บุญถนอม
 28. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
 29. นางอภิรดี ตันตราภรณ์
 30. พลเอกอู้ด เบื้องบน

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานวุฒิสภา

WRITER

RELATED

ราชกิจจาฯ ประกาศ ‘ไม่สวมแมสก์’ มีความผิดปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

ราชกิจจาฯ ประกาศ ‘ไม่สวมแมสก์’ มีความผิดปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ ผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัย

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำวินิจฉัย ศาลรธน. ‘ธรรมนัส’ ไม่พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำวินิจฉัย ศาลรธน. ‘ธรรมนัส’ ไม่พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำวินิจฉัยศาลรธน. “ธรรมนัส” ไม่พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.และความเป็นรัฐมนตรี

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ใช้แก้ปัญหาโควิด-19

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ใช้แก้ปัญหาโควิด-19

เว็บไซ์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กำหนดอัตราความเร็วรถใหม่ สำหรับขับขี่บนทางหลวง ไม่เกิน 65 – 120 กม./ชม.

กำหนดอัตราความเร็วรถใหม่ สำหรับขับขี่บนทางหลวง ไม่เกิน 65 – 120 กม./ชม.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบท ครอบคลุมทั้งรถยนต์ รถขนส่ง และมอเตอร์ไซค์

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการป้องกันโควิด โหลดแอปฯ ‘หมอชนะ-ไทยชนะ’

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการป้องกันโควิด โหลดแอปฯ ‘หมอชนะ-ไทยชนะ’

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงที่ 2/2564 เรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9

ราชกิจจาฯ ประกาศ แท็กซี่สนามบินคิดค่าบริการสัมภาระ ชิ้นละ 20-100 บาท

ราชกิจจาฯ ประกาศ แท็กซี่สนามบินคิดค่าบริการสัมภาระ ชิ้นละ 20-100 บาท

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการอื่น กรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน

แก้ไขกฎหมาย เปิดทางขาย-ครอบครอง ยาเสพติด เพื่อรักษาโรค-วิจัย

แก้ไขกฎหมาย เปิดทางขาย-ครอบครอง ยาเสพติด เพื่อรักษาโรค-วิจัย

ราชกิจจาเผยแพร่กฎกระทรวง สธ. ฉบับใหม่ โดยมีการปลดล็อคอนุญาตให้จำหน่าย - ครอบครอง เพื่อใช้ในการรักษาโรค - วิจัย ..

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรง ในกทม.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรง ในกทม.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ยกเลิกประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรง ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค.2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป