ช่าวสดวันนี้ ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศ!! ตั้ง กมธ.พิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน

ประเด็นน่าสนใจ

 • กมธ. ชุดดังกล่าว มีจำนวน 30 คน
 • 1 ใน กมธ. มี ชาญวิทย์ ผลชีวิน และ ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ร่วมอยู่ด้วย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศวุฒิสภาเรื่องตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นคณะหนึ่งตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ข้อ 82 ประกอบด้วย

 1. พลเอกกนิษฐ์ ชาญปรีชญา
 2. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
 3. ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลีโรจน์
 4. นายกิตติ วะสีนนท์
 5. นายจเด็จ อินสว่าง
 6. พลโทจเรศักณิ์ อานุภาพ
 7. นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน์
 8. นายจิรชัย มูลทองโร่ย
 9. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
 10. นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
 11. นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
 12. นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
 13. นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล
 14. พลเอกธงชัย สาระสุข
 15. นางนฤมล ล้อมทอง
 16. พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน
 17. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
 18. นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
 19. พลเรือเอกพะจุณณ์ ตามประทีป
 20. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง
 21. พลเอกเลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
 22. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
 23. นายวิทยา ผิวผ่อง
 24. หม่อมหลวงสกุล มาลากุล
 25. พลเรือโทสนธยา น้อยฉายา
 26. พลเอกสนั่น มะเริงสิทธิ์
 27. พลเอกสมเจตน์ บุญถนอม
 28. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
 29. นางอภิรดี ตันตราภรณ์
 30. พลเอกอู้ด เบื้องบน

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานวุฒิสภา

WRITER

RELATED

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการป้องกันโควิด โหลดแอปฯ ‘หมอชนะ-ไทยชนะ’

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการป้องกันโควิด โหลดแอปฯ ‘หมอชนะ-ไทยชนะ’

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงที่ 2/2564 เรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9

ราชกิจจาฯ ประกาศ แท็กซี่สนามบินคิดค่าบริการสัมภาระ ชิ้นละ 20-100 บาท

ราชกิจจาฯ ประกาศ แท็กซี่สนามบินคิดค่าบริการสัมภาระ ชิ้นละ 20-100 บาท

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการอื่น กรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน

แก้ไขกฎหมาย เปิดทางขาย-ครอบครอง ยาเสพติด เพื่อรักษาโรค-วิจัย

แก้ไขกฎหมาย เปิดทางขาย-ครอบครอง ยาเสพติด เพื่อรักษาโรค-วิจัย

ราชกิจจาเผยแพร่กฎกระทรวง สธ. ฉบับใหม่ โดยมีการปลดล็อคอนุญาตให้จำหน่าย - ครอบครอง เพื่อใช้ในการรักษาโรค - วิจัย ..

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรง ในกทม.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรง ในกทม.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ยกเลิกประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรง ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค.2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

โปรดเกล้าฯ ถอดยศตำรวจ 10 ราย กระทำผิดวินัยร้ายแรง

โปรดเกล้าฯ ถอดยศตำรวจ 10 ราย กระทำผิดวินัยร้ายแรง

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศตำรวจ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศขายของออนไลน์ ห้ามให้อินบ็อกซ์ถามราคา

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศขายของออนไลน์ ห้ามให้อินบ็อกซ์ถามราคา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้ นักเรียน ไว้ผมยาวได้

กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้ นักเรียน ไว้ผมยาวได้

กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้นักเรียนไว้ผมสั้นหรือผมยาวได้ แต่ต้องเรียบร้อย ห้ามดัด ย้อม ไว้หนวด แต่งเป็นลวดลาย ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ การไว้ทรงผมนักเรียน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.…

แต่งตั้ง “ตั๊น จิตภัสร์” เป็น กมธ.ตำรวจ

แต่งตั้ง “ตั๊น จิตภัสร์” เป็น กมธ.ตำรวจ

วันนี้ (23 เม.ย.63) ราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่องตั้งกรรมาธิการการตำรวจแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 ตั้งนายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการตำรวจนั้น…