พลังประชารัฐ

“พลังประชารัฐ” เสริมทัพใหม่ เพิ่มสัดส่วนคณะกรรมการบริหารจาก 24 คน เป็น 34 คน

พรรคพลังประชารัฐจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนต์ โดยมีแกนนำพรรคเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานยุทธศาสตร์พรรค นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์…

Home / NEWS / “พลังประชารัฐ” เสริมทัพใหม่ เพิ่มสัดส่วนคณะกรรมการบริหารจาก 24 คน เป็น 34 คน

ประเด็นน่าสนใจ

  • ”พลังประชารัฐ” เสริมทัพใหม่ เพิ่มสัดส่วนคณะกรรมการบริหารจาก 24 คน เป็น 34 คน
  • พร้อมปรับเปลี่ยนโลโก้ใหม่เป็นวงกลมแทนของเดิมที่เป็นเหลี่ยม
  • สื่อความหมายถึงความสามัคคีกลมเกลียว

พรรคพลังประชารัฐจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนต์ โดยมีแกนนำพรรคเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานยุทธศาสตร์พรรค นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน นายวิรัช รัตนเศรษฐ แกนนำพรรค รวมถึงสมาชิกพรรคจากสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศเข้าร่วม โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

การประชุมเริ่มจากการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการของพรรคที่ผ่านมา โดยนายวิเชียร ชวลิต นายทะเบียนสมาชิกพรรค รายงานว่า ขณะนี้พรรคพลังประชารัฐมีสมาชิกรวมทั้งหมด 33,325 คน ลาออก 217 คน และมีสาขาครบทั้ง 4 ภาคตามกฎหมายกำหนด

หลังจากนั้น ที่ประชุมเห็นชอบให้เพิ่มสัดส่วนกรรมการบริหารพรรคเป็น 34 คน จากที่มีอยู่เดิม 24 คน และลาออกไป 7 คน ก่อนจะเปิดให้ลงคะแนนลับเลือกเพิ่มอีก 17 คน ซึ่งผู้ได้รับการรับเลือกมีดังนี้

1.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 2.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 3.นายสันติ พร้อมพัฒน์ 4.นายสุพล ฟองงาม 5.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 6.นายวิรัช รัตนเศรษฐ 7.นายสุชาติ ชมกลิ่น 8.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ 9.นางประภาพร อัศวเหม 10.นายนิโรธ สุนทรเลขา 11.นายไพบูลย์ นิติตะวัน 12.นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ13.นายสกลธี ภัทธิยกุล 14.นายไผ่ ลิกค์15.นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ 16.นายสุรชาติ ศรีบุศกร 17.นายนิพันธ์ ศิริธร

ขณะที่ของเดิม 17 คนประกอบด้วย 1.นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค 2.นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการ 3.นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ เหรัญญิกพรรค 4.นายวิเชียร ชวลิต นายทะเบียนสมาชิกพรรค 5.นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ 6.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 7.นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล 8.นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 9.นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ 10 .นายอนุชา นาคาศัย 11 .นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 12.นายพงษ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ 13.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ 14.นายอิทธิพล คุณปลื้ม 15.นายชาญวิทย์ วิภูศิริ 16.นายชวน ชูจันทร์ และ 17.นายสันติ กีระนันท์

นายอุตตม กล่าวว่า ขณะนี้การทำงานของพรรคกำลังเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง จึงขอแต่งตั้งให้นายอนุชา นาคาศัย และนายไพบูลย์ นิติตะวัน เข้ามาทำหน้าที่รองหัวหน้าพรรคอีก 2 ตำแหน่ง เพื่อช่วยขับเคลื่อนงาน นอกจากนั้น ยังเสนอปรับเปลี่ยนโลโก้พรรคใหม่แทนของเดิม ซึ่งมีลักษะเป็นวงกลมแทนทรงเหลี่ยมโดยสื่อความหมาย พลังแห่งความสามัคคีกลมเกลียว