ขนส่งสาธารณะ คลายล็อกมาตรการโควิด โควิด-19

เริ่มเปิดเดินรถวันแรก ไม่มีใบรับรอง-ไม่ได้ฉีดวัคซีน ห้ามเดินทางเด็ดขาด

ประชาชนเดินทางกลับกลับภูมิลําเนาวันแรก หลัง บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ได้กลับมาเปิดให้บริการเดินรถ

Home / NEWS / เริ่มเปิดเดินรถวันแรก ไม่มีใบรับรอง-ไม่ได้ฉีดวัคซีน ห้ามเดินทางเด็ดขาด

ประเด็นน่าสนใจ

  • ประชาชนเดินทางกลับกลับภูมิลําเนาวันแรก หลัง บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ได้กลับมาเปิดให้บริการเดินรถ
  • ผู้ใช้บริการต้องแสดงใบรับรองการปลอดเชื้อโควิด- 19 และใบรับรองการฉีดวัคซีน จึงจะสามารถเดินทางได้
  • พร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A

วันนี้ ( 1 ก.ย. 64 ) ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต) จตุจักร ประชาชนเดินทางกลับกลับภูมิลําเนาวันแรก หลัง บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ได้กลับมาเปิดให้บริการเดินรถ ในเส้นทางภาคเหนือ จำนวน 8 เส้นทาง เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ภาคตะวันออก จำนวน 10 เส้นทาง และเส้นทางภาคใต้ จำนวน 8 เส้นทาง

ทั้งนี้จากการสอบถามเจ้าหน้าที่บริเวณจุดซื้อตั๋วโดยสาร แจ้งว่า ได้มีการขอตรวจเอกสาร กับประชาชนผู้ที่เดินทางในช่วงเวลาที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (2019) หรือ โควิด-19 ซึ่งยังคงมีการระบาดในหลายพื้นที่

โดยขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ โปรดแสดงใบรับรองการปลอดเชื้อโควิด- 19 ในรูปแบบของ RT-PCR หรือ ATK ที่ตรวจคัดกรองโดยแพทย์เท่านั้น และใบรับรองการฉีดวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ครบ 2 เข็ม และ ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca ) 1 เข็ม หรือแสดงข้อมูลดังกล่าวในแอปพลิเคชันหมอพร้อม ถึงจะสามารถเดินทางได้

อย่างไรก็ตาม บขส. ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A เช่น เว้นระยะระหว่างกัน , สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา , ล้างมือบ่อย ๆ , ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย , ตรวจเชื้อโควิด 19, สแกนแอปพลิเคชันไทยชนะหรือหมอชนะ กรณีไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้ สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด รวมทั้งผู้โดยสารที่มีความจำเป็นต้องเดินทางสามารถตรวจสอบมาตรการของ แต่ละจังหวัดได้จาก https://www.moicovid.com/

นอกจากนี้ผู้ใช้บริการสามารถจองตั๋วล่วงหน้าเดินทางกับ บขส. ได้ ผ่าน website บขส. https://tcl99web.transport.co.th/Home , ร้าน 7-Eleven เคาน์เตอร์เซอวิส ทุกสาขา หรือตัวแทนจำหน่ายตั๋วของ บขส. และสามารถชำระค่าโดยสาร บขส. โดยใช้สิทธิ์โครงการคนละครี่ง ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตังค์” ได้ โดยสิทธิ์ดังกล่าวไม่สามารถใช้กับการจองตั๋วล่วงหน้าได้ และไม่สามารถยกเลิก/คืน/เปลี่ยนแปลงตั๋วได้ทุกกรณี

ภาพ : วิชาญ โพธิ

X