ยาเสพติด

อย. เผายาเสพติดให้โทษ กว่า 2 หมื่นกิโลกรัม มูลค่ากว่า 2.9 หมื่นล้านบาท

อย. เผายาเสพติดให้โทษ รวมหนักกว่า 27,806 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 29,916 ล้านบาท

Home / NEWS / อย. เผายาเสพติดให้โทษ กว่า 2 หมื่นกิโลกรัม มูลค่ากว่า 2.9 หมื่นล้านบาท

ประเด็นน่าสนใจ

  • อย. เผายาเสพติดให้โทษ รวมหนักกว่า 27,806 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 29,916 ล้านบาท
  • ด้วยระบบเตาเผาอุณหภูมิสูง 1,200 องศาฯ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม
  • สำหรับปีนี้มีการเผาทำลายยาเสพติด 2 ครั้ง คือครั้งที่ 51 จำนวน 40 ตัน และ ครั้งที่ 2 คือครั้งนี้อีกจำนวน 27 ตัน

นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งหรือพิพากษาให้ริบของกลาง

โดยมีปริมาณยาเสพติดให้โทษของกลางที่จะเผาทำลาย จำนวนกว่า 27,806 กิโลกรัม จาก 138 คดี ได้แก่ เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า น้ำหนักกว่า 15,890 กิโลกรัม ยาไอซ์ น้ำหนักกว่า 10,817 กิโลกรัม เฮโรอีน น้ำหนักกว่า 697 กิโลกรัม ยาอี น้ำหนักกว่า 16 กิโลกรัม คีตามีน น้ำหนักกว่า 383 กิโลกรัม มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 29,916 ล้านบาท

ทั้งนี้ของกลางทั้งหมดจะถูกนำไปเผาทำลาย ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ ด้วยระบบเตาเผาอุณหภูมิสูง 1,200 องศาเซลเซียส ซึ่งจะทำให้เกิดการสลายตัวของโมเลกุลกลายเป็นคาร์บอนในระยะเวลาอันรวดเร็วไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม

รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการขจัดยาเสพติดให้โทษให้หมดไป ทุกรูปแบบโดยปราบปรามผู้กระทำผิดและยึดของกลางยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งของกลางเหล่านั้นที่ผ่านการตรวจพิสูจน์จากสถานตรวจพิสูจน์ทั่วประเทศว่าเป็นยาเสพติดและเผาทำลายเป็นประจำทุกปี

สำหรับปีนี้มีการเผาทำลายยาเสพติด 2 ครั้ง คือครั้งที่ 51 จำนวน 40 ตัน และ ครั้งที่ 2 คือครั้งนี้อีกจำนวน 27 ตัน