การเมือง นายกรัฐมนตรี ประชุมสภา อภิปรายไม่ไว้วางใจ

เปิดประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี และ 5 รัฐมนตรี

วันนี้มีการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน "ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล" วันแรก

Home / NEWS / เปิดประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี และ 5 รัฐมนตรี

ประเด็นน่าสนใจ

 • วันนี้มีการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน “ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล” วันแรก
 • กำหนดกรอบการอภิปรายไว้ 4 วัน คือ ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. – 3 ก.ย. 64 และลงมติวันที่ 4 ก.ย. 64
 • เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมรัฐมนตรีอีก 5 คน รวมเป็น 6 คน

วันนี้ (31 ส.ค.64) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน “ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล” วันแรก (31 ส.ค.64) เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมรัฐมนตรีอีก 5 คน รวมเป็น 6 คน

โดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย (พท.) ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยหัวหน้าพรรคร่วมฝ่ายค้านอีก 5 พรรค ได้ยื่นญัตติ เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 64 และสภาผู้แทนราษฎรได้กำหนดกรอบการอภิปรายไว้ 4 วัน คือ ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. – 3 ก.ย. 64 และลงมติวันที่ 4 ก.ย. 64

ข้อกล่าวหารายบุคคล มีดังนี้

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม

 • ไร้ความสามารถ ที่จะเป็นผู้นำประเทศทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19
 • ทุจริตต่อหน้าที่ เช่น จัดหาวัคซีนไม่โปร่งใส กระจายวัคซีนโดยเลือกปฏิบัติ
 • เพิกเฉยละเลย จนทำให้ประชาชนเสียโอกาส ที่ไม่เข้าร่วมโครงการ Covax
 • กู้เงินมาก แต่ใช้จ่ายอย่างไร้ทิศทาง จัดซื้อยุทโธปกรณ์ต่อเนื่อง ทั้งที่ไม่มีสถานการณ์สู้รบ
 • ทำเศรษฐกิจดิ่งเหว กลายเป็นประเทศที่ไม่ปลอดภัยในสายตาชาวโลก

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข

 • มีพฤติกรรมคุยโม้โอ้อวด ทุจริตต่อหน้าที่ บริหารงานกระทรวงสาธารณสุขล้มเหลวอย่างร้ายแรง
 • แสวงหาผลประโยชน์ จากการจัดการวัคซีน และกระจายวัคซีนโดยไม่คำนึงถึงประสิทธิภาพของวัคซีน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม

 • ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
 • มุ่งแสวงหาและกอบโกยผลประโยชน์ จากโครงการขนาดใหญ่ของหน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแล
 • รู้เห็นและปล่อยปละละเลย ให้เกิดการทุจริตในการประมูลโครงการขนาดใหญ่
 • ประพฤติตัวเสเพลไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมโรค เข้าไปในแหล่งอบายมุข จนเป็นต้นตอของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน

 • ส่อว่าจงใจ และมีผลประโยชน์ทับซ้อน
 • ปล่อยให้แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
 • แสวงหาผลประโยชน์ จากแรงงานผิดกฎหมาย จนเป็นต้นเหตุการแพร่ระบาดของโควิด-19
 • ไม่มีมาตรการรองรับ จนทำให้ผู้ใช้แรงงานตกงาน นักศึกษาจบใหม่ว่างงานสูงเป็นประวัติการณ์

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์

 • บริหารงานด้านการเกษตร ล้มเหลวทั้งระบบ
 • เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย ในการเรียกรับผลประโยชน์ จากโครงการของหน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแล
 • จงใจเบียดบัง เอาทรัพยากรของชาติไปให้พวกพ้อง
 • ปล่อยปละละเลย ให้เกิดการแพร่ระบาดโรคในสัตว์

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 • ใช้ตำแหน่งหน้าที่ของสื่อของรัฐ เพื่อบิดเบียดข้อเท็จจริง
 • สร้างความแตกแยก มุ่งประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าประเทศชาติและประชาชน