น้ำท่วม

ลดหย่อนภาษี ค่าซ่อมบ้าน-รถ ผู้ประสบภัยพายุโพดุล-คาจิกิ

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • กฎกระทรวงการคลัง ประกาศยกเว้นเงินได้ไม่ต้องนำไปคิดภาษี สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
  • ยกเว้นเงินได้พึงประเมินไม่ต้องนำไปคิดภาษี กรณีซ่อมบ้าน-ที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 1 แสนบาท
  • ยกเว้นเงินได้พึงประเมินไม่ต้องนำไปคิดภาษี กรณีซ่อมรถและอุปกรณ์ ไม่เกิน 3 หมื่นบาท

วานนี้ ( 23 ธ.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๕๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการยกเว้นเงินได้พึงประเมิน โดยไม่ต้องคิดคำนวนภาษี สำหรับผู้ประสบภัยจากพายุโพดุล พายุคาจิกิ และมรสุม ในช่วงที่ผ่านมา

กรณีที่อยู่อาศัย บ้าน อาคาร คอนโด เสียหาย

สำหรับผู้ที่มีเงินได้ (ที่จะต้องเสียภาษี) ที่ต้องจ่ายเงินซ่อมแซมอาคาร บ้านเรือน คอนโดมิเนียม หรือทรัพย์สินที่ประกอบ-ติดตั้งในบ้าน ในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน จะได้รับการยกเว้นเงินได้ไม่ต้องนำไปคำนวนเสียภาษีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง แต่รวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท โดยมีข้อกำหนดคือ

  • ทรัพย์สินจะต้องเป็นทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากพายุโพดุล พายุคาจิกิ หรือมรสุม และอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
  • ผู้ยื่นใช้สิทธิ์ยกเว้นนั้น จะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า หรือผู้ได้ประโยชน์จากการใช้เป็นที่อยู่อาศัย ประกอบกิจการ หรือประโยชน์อื่นๆ
  • กรณีที่เป็นเข้าของทรัพย์สินมากกว่า 1 แห่งที่ได้รับความเสียหาย ในคิดรวมค่าซ่อมแซมของทุกแห่งเข้าด้วยกัน

กรณีรถยนต์ รถจักรยานยนต์เสียหาย

สำหรับผู้เสียภาษีที่รถได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นตัวรถที่เป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมจากพายุโพดุล พายุคาจิกิ และมรสุม ในช่วงระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม- 30 พฤศจิกายน 2562 จะสามารถใช้สิทธิ์นำค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมตามจริง รวมกันไม่เกิน 3 หมื่นบาท เป็นเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นในการคำนวณภาษี โดยมีข้อกำหนดคือ

  • รถหรืออุปกรณ์ในรถ ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนโพดุล พายุโซนร้อนคาจิกิ หรือมรสุม โดยที่รถดังกล่าวจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติหรือพื้นที่ประสบภัย
  • ผู้มีเงินได้ที่ใช้สิทธิ์นี้ จะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือเป็นผู้เช่าซื้อรถคันนั้นๆ
  • กรณีมีรถมากกว่าหนึ่งคัน ให้คิดรวมค่าซ่อมของรถทุกคัน (แต่ไม่เกิน 3 หมื่นบาท)

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ได้เกิดพายุโซนร้อนโพดุล พายุโซนร้อนคาจิกิ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทย

เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้ซึ่งได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อน และมรสุมดังกล่าว สมควรก าหนดให้เงินได้พึงประเมินเท่าที่ผู้มีเงินได้ซึ่งได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนและมรสุมดังกล่าวได้จ่ายในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย จากพายุโซนร้อนและมรสุม ในส่วนที่เป็นอาคารหรือทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งกับตัวอาคารหรือในที่ดิน อันเป็นที่ตั้งของอาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุดหรือทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งกับห้องชุดในอาคารชุด หรือ รถหรืออุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกในรถที่เสียหายจากพายุโซนร้อนและมรสุม เป็นเงินได้พึงประเมิน ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่กำหนด จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้


แท็ก: NEWS ,
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

กทม. แจ้งเตือน ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ 7 เขต ระวังน้ำทะเลหนุน

กทม. แจ้งเตือน ชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ 7 เขต ระวังน้ำทะเลหนุน

ในช่วงวันที่ 19-28 พ.ย.64 ระหว่างเวลา 06.00-15.00 น. จะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง

จูงมือแพคคู่ทำความดี วีวี่ – ยีนส์ มอบน้ำดื่ม ส่งต่อหน่วยคอมมานโดลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม

จูงมือแพคคู่ทำความดี วีวี่ – ยีนส์ มอบน้ำดื่ม ส่งต่อหน่วยคอมมานโดลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วม

วีวี่ มนัสวี - ยีนส์ ปพิชญา ศิลปินค่ายข้าวสาวมิวสิค จูงมือร่วมบริจาคน้ำดื่มสะอาด มอบให้แก่จิตอาสา 904 ณ กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษคอมมานโด แจ้งวัฒนะ เพื่อนำส่งต่อให้ชาวบ้าน ผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในปีนี้

น้ำท่วมหนักในรอบ 80 ปี เข้าวัดลาวทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

น้ำท่วมหนักในรอบ 80 ปี เข้าวัดลาวทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

น้ำท่วมหนักในรอบ 80 ปี บริเวณวัดลาวทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เจ้าอาวาสฯ เผย ที่ผ่านมาแม้น้ำจะมีการขึ้นสูง แต่จะไม่เข้ามาภายในวัดจนท่วมฐานอุโบสถหลังเก่า

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 6 จังหวัด

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 6 จังหวัด

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย รวมพลังผู้แทนจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ร่วมบรรเทาทุกข์และส่งมอบความช่วยเหลือให้ผู้ประสบอุทกภัยใน 6 จังหวัด รวม 1 ล้านบาท

“โมโน-จัสมิน” รวมพลัง “ปันด้วยใจเพื่อผู้ประสบอุทกภัย”

“โมโน-จัสมิน” รวมพลัง “ปันด้วยใจเพื่อผู้ประสบอุทกภัย”

ในยามที่พี่น้องคนไทยด้วยกันได้รับความเดือดร้อน หลายๆ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ก็ไม่นิ่งดูดาย พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจในยามยากเสมอ… ซึ่ง บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจ ในโครงการ “MONO29 ปันด้วยใจ สร้างรอยยิ้ม 2” และครั้งนี้ได้ กลุ่มบริษัทจัสมิน โดย 3BB ช่วยนำของยังชีพลงพื้นที่ในจังหวัดต่าง…

โมโน เน็กซ์ เดินหน้าโครงการ ปันด้วยใจ สร้างรอยยิ้ม ครั้งที่ 2 จับมือ 3BB ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อ่างทอง-สระบุรี

โมโน เน็กซ์ เดินหน้าโครงการ ปันด้วยใจ สร้างรอยยิ้ม ครั้งที่ 2 จับมือ 3BB ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อ่างทอง-สระบุรี

กลุ่มบริษัทในเครือ โมโนเน็กซ์ เดินหน้าสานต่อโครงการ ปันด้วยใจ สร้างรอยยิ้ม ครั้งที่ 2 เตรียมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ที่ จ.อ่างทอง และ จ.สระบุรี

ผู้ค้ายัน ไม่ใช่น้ำท่วม แค่น้ำล้นตลิ่งช่วงน้ำทะเลหนุน

ผู้ค้ายัน ไม่ใช่น้ำท่วม แค่น้ำล้นตลิ่งช่วงน้ำทะเลหนุน

วันนี้ (12 ต.ค.64) ผู้ค้าขายย่านตลาดวังหลัง ยืนยันน้ำที่เห็นเป็นแค่น้ำล้นตลิ่ง ประจวบเหมาะกับช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนเท่านั้น โดยมีระยะทางที่น้ำเอ่อล้นบริเวณถนนตลาดวังหลังเพียงไม่เกิน 30 เมตร และจะลดระดับลงไปตามเวลา ซึ่งทาง กทม.ได้มีการนำกระสอบทรายมาวางไว้เป็นทางเดินให้สำหรับผู้สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว โดยผู้ค้ารายหนึ่งเปิดเผยกับทีมข่าว MThai ว่า…

วิธีทำ EM Ball และ น้ำ EM สำหรับบำบัดน้ำเสีย

วิธีทำ EM Ball และ น้ำ EM สำหรับบำบัดน้ำเสีย

EM Ball คืออะไร ใช้งานอย่างไร ประโยชน์ครอบจักรวาลจริงหรือไม่? วิธีทำ EM Ball และ น้ำ EM

ลุ่มน้ำป่าสัก-เจ้าพระยา ลดลงต่อเนื่อง เฝ้าระวังพายุ “ไลออนร็อก”

ลุ่มน้ำป่าสัก-เจ้าพระยา ลดลงต่อเนื่อง เฝ้าระวังพายุ “ไลออนร็อก”

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ได้ปรับลดการระบายน้ำลงสู่ด้านท้ายเขื่อนเหลือ 451 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักลดลงอย่างต่อเนื่อง

X