YouTuber ข่าวสดวันนี้

เด็กรุ่นใหม่ฝันเป็น YouTuber มากกว่านักบินอวกาศ

LEGO ได้ทำการสำรวจเด็ก จำนวนกว่า 3,000 คน อายุระหว่าง 8-12 ปี ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และจีน รวมถึงสอบถามผู้ปกครองกว่า 326 คน ซึ่งเป็นพ่อแม่ของเด็กอายุระหว่าง…

Home / NEWS / เด็กรุ่นใหม่ฝันเป็น YouTuber มากกว่านักบินอวกาศ

ประเด็นน่าสนใจ

  • ผลสำรวจชี้เด็กรุ่นใหม่ ส่วนใหญ่อยากเป็น YouTuber มากกว่านักบินอวกาศ
  • คำตอบของเด็กนั้นขึ้นอยู่กับที่อยู่อาศัยด้วย
  • เด็กในประเทศจีนส่วนใหญ่เกินครึ่งเลือกอยากเป็นนักบินอวกาศมากกว่า

LEGO ได้ทำการสำรวจเด็ก จำนวนกว่า 3,000 คน อายุระหว่าง 8-12 ปี ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และจีน รวมถึงสอบถามผู้ปกครองกว่า 326 คน ซึ่งเป็นพ่อแม่ของเด็กอายุระหว่าง 5-12 ปี ผลคือ เด็กส่วนใหญ่เลือกอยากเป็น YouTuber เมื่อ โตขึ้น แต่มีเพียง 11% เท่านั้นที่เลือกอยากเป็นนักบินอวกาศ

ส่วนอาชีพในดวงใจของเด็กจาก US และ UK คือ YouTuber Vlogger อาจารย์ คุณครู นักกีฬามืออาชีพ นักดนตรี นักบินอวกาศ ขณะที่อาชีพในดวงใจของเด็กจากประเทศจีน คือ นักบินอวกาศ อาจารย์ คุณครู นักดนตรี นักกีฬามืออาชีพ YouTuber Vlogger

นอกจากประเด็นเรื่องอาชีพแล้ว สามในสี่ของเด็กทั้งหมดเชื่อว่าเราสามารถอยู่ในดาวดวงอื่น ๆ ได้ โดยมีเด็กชาวจีนเชื่อเรื่องนี้ถึง 93% ในขณะที่เด็กจากสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรเชื่อเรื่องนี้เพียง 63% และ 68% ตามลำดับ และเมื่อถามว่าเด็ก ๆ อยากไปอวกาศหรือไม่ ? หนูน้อยชาวจีนตอบ “อยากไป” ถึง 93% ในขณะที่หนูน้อยจากสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรอยากไป 70% และ 63% ตามลำดับทั้งนี้เมื่อเทียบจากปีที่ผ่าน ๆ มาพบว่ามีเด็กที่อยากเป็น YouTuber มากขึ้นถึง 3 เท่าเลยทีเดียว