นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกฯ พร้อมส่งเสริมเยาวชน เข้าถึงการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • นายกฯ เยี่ยมชมนิทรรศการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
  • พร้อมส่งเสริมเยาวชนเข้าถึงการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์
  • ตามรอยพระราชา สร้างคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม

วันนี้ (24 ธันวาคม 2562) เวลา 08.30 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมนิทรรศการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ 1) ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาล 2) โครงการ Thailand Street Food Festival 2020 3) ส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 10 และ 4) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 9 เส้นทาง เดินตามรอยพระราชา โดยมีรายละเอียดดังนี้

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะผู้บริหารเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์ ของขวัญปีใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  สำหรับประชาชน ปี 2563 ได้แก่ โครงการคลอดปั๊บ รับ 600 บาทต่อเดือน ถึง 6 ขวบ ในครัวเรือนยากจน โครงการบ้านเช่าราคาพิเศษ โครงการบ้านพอเพียงชนบท

สำหรับปรับปรุงหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้ที่มีรายได้น้อยในชนบท ได้เข้าถึงสวัสดิการที่อยู่อาศัย และโครงการปรับปรุงหรือซ่อมแซมห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการให้มีความปลอดภัย โดยนายกรัฐมนตรี ได้แสดงความห่วงใยและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับราวระเบียงบ้านให้ดำเนินการปรับให้เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัย

จากนั้น นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะผู้บริหารเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ Thailand Street Food Festival 2020 เพื่อส่งเสริมศักยภาพของประเทศไทยในฐานะ Street Food อันดับ 1 ของโลก อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศให้แข่งแกร่งยิ่งขึ้น

โดยโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้น จำนวน 6 ครั้ง ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ บริเวณถนนสีลม วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 จังหวัดชลบุรี วันที่ 3 – 6 เมษายน 2563 จังหวัดเชียงใหม่ 25 – 26 เมษายน 2563 จังหวัดขอนแก่น 1 – 3 พฤษภาคม 2563 และจังหวัดภูเก็ต วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2563

ต่อจากนั้น นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหารเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 เพื่อต้องการสร้างความสมดุลปาล์มน้ำมันของประเทศและเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน โดยมีแนวทางที่จะกำหนดให้น้ำมันดีเซล B10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานของประเทศ ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างความสมดุลปาล์มน้ำมันทั้งระบบแล้ว จากผลการศึกษายังพบว่าการใช้น้ำมันดีเซล B10 ยังช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้อีกด้วย

อนึ่ง นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหารเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 9 เส้นทาง เดินตามรอยพระราชา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเข้าใจและเข้าถึงศาสตร์ของพระราชาจากประสบการณ์จริงผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

อีกทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้เป็นวิทยากรกระบวนการ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์ตามรอยพระบาท โดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้คัดเลือกแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรม จำนวน 9 เส้นทาง 81 แหล่งเรียนรู้

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ร่วมกิจกรรมการทำอาหารสตรีทฟู้ด “ผัดไทยสูตร World Record ร่วมกับเชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟมิชินลินสตาร์ และนำผัดไทยที่ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ในปิ่นโต โดยกล่าวว่าการใช้ปิ่นโตใส่อาหารเป็นการช่วยลดการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ต้องการแก้ปัญหาขยะจากถุงพลาสติกให้น้อยลงและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งแนะนำผู้ประกอบการร้านอาหารให้คำนึงถึงรสชาติที่เหมาะสมไม่ควรหวานหรือเค็มจนเกินไป  และใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมบูธน้ำมันดีเซล B10 โดยแนะส่งเสริมให้พัฒนาควบคู่กันไป ทั้งด้านเทคโนโลยีและราคาด้านการเกษตร ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 9 เส้นทาง โดยให้บอกถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่จัดขึ้นให้ชัดเจน ย้ำสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน พร้อมทั้งให้ช่วยส่งเสริมเรื่องของจิตสำนึกและการเป็นคนดี มีคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ด้วย


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

นายกฯ มอบ ‘วิษณุ’ พิจารณาวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก

นายกฯ มอบ ‘วิษณุ’ พิจารณาวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก

นายกรัฐมนตรี มอบหมาย 'วิษณุ เครืองาม' พิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก

นายกฯ แถลงเตรียมเปิดประเทศรับ นทท. ไม่ต้องกักตัว เริ่ม 1 พ.ย.นี้

นายกฯ แถลงเตรียมเปิดประเทศรับ นทท. ไม่ต้องกักตัว เริ่ม 1 พ.ย.นี้

นายกรัฐมนตรีแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจฯ ยืนยัน “เปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ โดยไม่ต้องกักตัว”

‘บิ๊กตู่’ ย้ำสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ ไม่วิกฤตเหมือนในอดีตที่ผ่านมา

‘บิ๊กตู่’ ย้ำสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ ไม่วิกฤตเหมือนในอดีตที่ผ่านมา

นายกรัฐมนตรี เผย จากการลงไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลาย ๆ พื้นที่ ภาพรวมแล้วยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรับมือได้

นายกฯ นำทีมรัฐมนตรี ลงพื่นที่ตรวจน้ำท่วมที่ จ.ชัยภูมิ

นายกฯ นำทีมรัฐมนตรี ลงพื่นที่ตรวจน้ำท่วมที่ จ.ชัยภูมิ

นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เข้าตรวจเยี่ยมเหตุน้ำท่วม และให้กำลังใจประชาชนใน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

‘บิ๊กตู่’ ปลื้มไทยติดอันดับโลก คุณภาพอินเตอร์เน็ตดี

‘บิ๊กตู่’ ปลื้มไทยติดอันดับโลก คุณภาพอินเตอร์เน็ตดี

นายกฯ ยินดีดิจิทัลไทยพัฒนาแบบก้าวกระโดด พร้อมเดินตามแผนการปฏิรูปประเทศ ไปสู่การพลิกโฉมประเทศไทย

‘บิ๊กตู่’ ชื่นชม  MV ลิซ่า นำงานหัตถศิลป์ไทยโชว์ทั่วโลก

‘บิ๊กตู่’ ชื่นชม MV ลิซ่า นำงานหัตถศิลป์ไทยโชว์ทั่วโลก

พลเอกประยุทธ์ ชื่นชม MV ของศิลปินลิซ่า ที่มีการสอดแทรกงานหัตถศิลป์ และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของไทย

เปิดประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี และ 5 รัฐมนตรี

เปิดประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรี และ 5 รัฐมนตรี

วันนี้มีการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน "ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล" วันแรก

นายกฯ เดินหน้าปฏิรูปตำรวจ สั่ง สตช. ปรับเร่งด่วน 7 ด้าน

นายกฯ เดินหน้าปฏิรูปตำรวจ สั่ง สตช. ปรับเร่งด่วน 7 ด้าน

โฆษกรัฐบาลย้ำ นายกฯ เดินหน้าปฏิรูปตำรวจ แจงอยู่ในขั้นตอนพิจารณาวาระ 2-3 ของสภาฯ

เสนอทางออก!! ‘เต้ มงคลกิตติ์’ ท้าชก ‘บิ๊กตู่’ ถ้านายกฯแพ้ต้องลาออกทันที

เสนอทางออก!! ‘เต้ มงคลกิตติ์’ ท้าชก ‘บิ๊กตู่’ ถ้านายกฯแพ้ต้องลาออกทันที

'เต้ มงคลกิตติ์' โพสต์เฟซบุ๊ก เสนอทางออกของบ้านเมืองแบบสันติ ประกาศขอเป็นตัวแทนประชาชน ท้าชกกับนายกรัฐมนตรี