กรมส่งเสริมการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 21 แห่งฟรี 28 ธ.ค. 2562 – 5 ม.ค. 2563 นี้

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดได้ดำเนินการโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความสุขให้กับคนในชาติด้วยการดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างความสุข…

Home / NEWS / แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 21 แห่งฟรี 28 ธ.ค. 2562 – 5 ม.ค. 2563 นี้

ประเด็นน่าสนใจ

 • กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์ จำนวน 21 แห่งให้ ประชาชนเข้าไปเที่ยวได้ฟรี
 • ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. – 5 ม.ค. 2563

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดได้ดำเนินการโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความสุขให้กับคนในชาติด้วยการดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นการสร้างความสุข กระตุ้นการใช้จ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน

ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการที่เป็นแหล่งเรียนรู้และมีความพร้อมให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนเข้าชมและเรียนรู้ฟรีในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 21 แห่ง ประกอบด้วย

 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) จังหวัดกาญจนบุรี, ดอยผาหม่นและดอยตุง จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา, จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำพูน
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จังหวัดกระบี่, จังหวัดเชียงราย, จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสมุทรสาคร
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ผึ้ง) จังหวัดจันทบุรี
 • ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่
 • ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี
 • ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง
 • ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา
 • ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์
 • ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก
 • ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน
 • ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี