นักวิจัยทำสำเร็จ สกัดกัญชายับยั้งเซลล์มะเร็งปากมดลูกได้

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • การทดลองครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทำสำเร็จ
  • เล็งนำไปทดสอบกัยอาสาสมัคร คาด 1 ปี รู้ผลทั้งขบวนการ

หลังจากประเทศไทยปลดล็อกกัญชาในระดับทางการแพทย์และงานวิจัย ทำให้เริ่มมีการทดลองนำสารสกัดจากกัญชา มาเป็นประโยชน์ทางการแพทย์อย่างจริงจัง ล่าสุด ถือเป็นข่าวดีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ทีมนักวิจัยสามารถวิเคราะห์และทดสอบสารสกัดจากกัญชา พบว่า มีฤทธิ์ต่อต้านเซลล์มะเร็งปากมดลูก

โดย รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ (อาจารย์อ๊อด) หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระบุว่า ในห้องปฏิบัติการ ได้ผ่านกระบวนการสกัดหาสารบริสุทธิ์ในกัญชา ด้วยเทคนิคคาร์บอนไดออกไซด์เหลว จนได้สารสกัดหยาบจากกัญชา

จากนั้น จึงนำไปทดสอบในเซลล์มะเร็งปากมดลูก ฮีล่า ที่ถูกเลี้ยงโดยนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6 เดือน แล้วนำไปทดสอบ พบว่า สารสกัดหยาบกัญชา มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งปากมดลูกได้ดีมาก ซึ่งถือเป็นครั้งของประเทศไทย ที่มีการนำกัญชาของไทย มาสกัดและวิจัยในห้องปฏิบัติการจนประสบความสำเร็จในขั้นหลอดทดลอง

ซึ่งผลการทดสอบฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งปากมดลูกฮีล่า มีสารสกัดที่ทำให้บริสุทธิ์ ถึง 99.9 % หลายตัวที่ออกฤทธิ์ โดยเฉพาะ สาร CBD แคนนาบิไดออล (cannabidiol) ซึ่งถือว่ามีค่าความบริสุทธิ์ และไม่เป็นสารเสพติด ตามข้อยกเว้นในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

ซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้ จะนำไปทดสอบในเซลล์ปกติ คาดรู้ผลใน 1 เดือน และจะนำไปทดสอบในกระบวนการคลินิก โดยเริ่มจากสัตว์ทดลอง ซึ่งมีทีมสัตว์แพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดูแล

จากนั้น จะนำไปทดสอบในคน ซึ่งได้มีอาสาสมัครประสานขอติดต่อเข้ามาทดสอบและร่วมทำวิจัยแล้ว เบื้องต้นคาดการณ์จะใช้ระยะเวลา 1 ปี จึงจะรู้ผลทั้งกระบวนการ

สำหรับการวิจัยสารสกัดกัญชาในห้องปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะต้องรายงานผลให้ อย. ทราบเป็นระยะ เพื่อนำข้อมูลการวิจัยต่างๆที่ได้ ไปเป็นองค์ความรู้ต่อยอดให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่สนใจ นำไปปรับใช้กัญชาทางการแพทย์ของไทยต่อไป


แท็ก: NEWS
WRITER
X