ข่าวนายกรัฐมนตรี ข่าวสดวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกฯ ภูมิใจ ไทยเป็นเจ้าภาพ ASEAN พร้อมแนะประชาชนร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • ขอ ปชช. ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี สร้างความอบอุ่นและประทับใจให้ผู้นำประเทศสมาชิก
  • เผยให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ

วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2562) เวลา 15.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมพูดคุยกับเยาวชนไทยเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ในรายการ Government Weekly โดยมี ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ดำเนินรายการ สรุปประเด็นดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวภาคภูมิใจที่ในปีนี้ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นประธานอาเซียนอีกครั้ง โดยสานต่อการดำเนินการของอาเซียน เพื่อสร้างความต่อเนื่องและยั่งยืน เช่น เมืองอัจฉริยะของอาเซียน ในการเป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติที่ผ่านมา

การประชุมอาเซียน ไทยต้องแสดงศักยภาพสร้างความเชื่อมั่น

ต้องแสดงศักยภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของอาเซียน โดยเตรียมจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือของอาเซียนในด้านต่าง ๆ อาทิ ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยให้มีศักยภาพและนวัตกรรม ศูนย์อาเซียนเพื่อการหารือและการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

ศูนย์ฝึกอบรมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ ทั้งนี้ ทุกคนต้องมีส่วนร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและช่วยกันแก้ไขปัญหารอบตัว โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงสุขภาพประชาชนที่ต้องบริหารอย่างยั่งยืน

ขณะเดียวกันรัฐบาลได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการดูแลสิ่งแวดล้อม (BCG) ประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุมทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และการท่องเที่ยว

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า การประชุมอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Meeting) ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ตามหลัก 3Rs คือ การลดขยะ (Reduce) การนำกลับมาใช้ (Reuse) และการรีไซเคิล (Recycle) รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Upcycle) เริ่มจากจัดการขยะในแต่ละภาค เพื่อลดการขนย้ายไปยังพื้นที่อื่น ๆ

โดยภาครัฐร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ วิชาการ และประชาชน ร่วมเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน โดย Green Meeting มีความครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่

  1. ด้านการจราจร
  2. ลดการใช้เอกสาร
  3. วัสดุตกแต่งสถานที่สามารถใช้ซ้ำได้
  4. ไม่เกิดขยะจากบรรจุภัณฑ์
  5. คำนวณค่าคาร์บอนจากการจัดงาน ชดเชยด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อทดแทน นอกจากไทยจะริเริ่มการจัดประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยังมุ่งผลักดันประเด็นความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญต่อภูมิภาคและโลก
    เช่น ปัญหาฝุ่นควันจากการเผาป่าและการบุกรุก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นระบบ เพื่อให้อาเซียนมีสภาพแวดล้อมสีเขียว สะอาด เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ขอ ปชช. เป็นเจ้าภาพที่ดี สร้างมิตรภาพ ให้ผู้นำและตัวแทนประเทศสมาชิกอบอุ่นประทับใจ

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งสำคัญในการเป็นประธานอาเซียน คือการเป็นเจ้าภาพที่ดี แสดงออกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย เช่น รอยยิ้ม อาหารไทย ความเป็นระเบียบของบ้านเมือง ทำให้ผู้ที่มาเยือนรู้สึกอบอุ่น

ซึ่งที่ผ่านมาเราพยายามทำให้ผู้นำและตัวแทนประเทศที่เดินทางมาประเทศไทยรู้สึกถึงความเป็นมิตร เกิดความประทับใจ ตั้งแต่การต้อนรับ การเดินทาง อาหาร ของที่ระลึก รวมถึงการดูแลความปลอดภัยแก่ผู้มาเยือน

ช่วงท้ายรายการ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลมีโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาคมอาเซียนในโรงเรียน คือ โครงการ “1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เพื่อประชาชนและเยาวชนไทย” เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ของอาเซียน

โดยมอบหนังสือ สื่อการเรียนการสอน บอร์ดนิทรรศการอาเซียน อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อเป็นจุดเริ่มของการสร้างศูนย์การเรียนรู้สำหรับเยาวชนไทยและต่างชาติ เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน

อย่างไรก็ตาม เราทุกคนต้องพัฒนาตนเอง ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ รู้จักขวนขวาย แสวงหาความรู้เพิ่มเติม และศึกษาด้านดิจิทัลที่จะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่สำคัญต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

พยากรณ์อากาศ – 9 ส.ค. ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

พยากรณ์อากาศ – 9 ส.ค. ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ช่วง 10-14 ส.ค. จะมีฝนเพิ่มขึ้น ฝนตกหนัก

พยากรณ์อากาศ – 30 ก.ค. หลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนอง

พยากรณ์อากาศ – 30 ก.ค. หลายพื้นที่มีฝนฟ้าคะนอง

จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย

พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. – อีสานระวังฝนตกหนักมากบางพื้นที่

พยากรณ์อากาศ 24 ก.ค. – อีสานระวังฝนตกหนักมากบางพื้นที่

พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 06.00 วันนี้ – 06.00 น. วันพรุ่งนี้ ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์…

“นายกฯ” เสียใจ กรณีนักผจญเพลิงเสียชีวิตในเหตุไฟไหม้บ้าน-อาคารถล่ม

“นายกฯ” เสียใจ กรณีนักผจญเพลิงเสียชีวิตในเหตุไฟไหม้บ้าน-อาคารถล่ม

(3 เม.ย.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ติดตามเหตุการเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ภายในซอยอัญมณี 17 หมู่บ้านกฤษดานคร 31…

นายกฯ ยืนยันแอสตร้าเซนเนก้าไม่มีผลข้างเคียง เร่งสธ.อนุญาตนำเข้าเพิ่ม

นายกฯ ยืนยันแอสตร้าเซนเนก้าไม่มีผลข้างเคียง เร่งสธ.อนุญาตนำเข้าเพิ่ม

ระบุ ครม.ที่ฉีดวันนี้ ทุกคนยังปรกติดี ไม่เป็นอะไร ขอให้ประชาชนมั่นใจ

อนุทิน รับวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ของชิโนแวค

อนุทิน รับวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ของชิโนแวค

ระบุ ขอให้เชื่อมั่นในความปลอดภัย

เคาะเยียวยา ผลกระทบโควิด-19 เปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิปลายเดือนม.ค.นี้

เคาะเยียวยา ผลกระทบโควิด-19 เปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิปลายเดือนม.ค.นี้

ลดค่าไฟ-ค่าน้ำประปา แจกเงิน 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน พร้อมเดินหน้าวัคซีน

พล.อ.ประยุทธ์ ย้อนถามใครประกาศปฏิวัติ!

พล.อ.ประยุทธ์ ย้อนถามใครประกาศปฏิวัติ!

ซัดปูดข่าวหวังระดมคน ฮึ่มห้ามม็อบชนม็อบ ขอคนไทยอย่าฆ่าแกงกันเองอีก ชี้มีบทเรียนมาแล้วอย่าให้เกิดซ้ำ ลั่นแกนนำต้องรับผิดชอบด้วย

X