มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รถชนในเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรฯ คุมเข้มรถไม่มีสติ๊กเกอร์ห้าม เข้า-ออก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการในการจัดระเบียบวินัยจราจรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อให้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีสภาพเหมาะสมแก่การเป็นสถานศึกษา ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง มีความปลอดภัย และลดมลภาวะทางอากาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้า ตามประกาศเรื่อง มาตรการในการจัดระเบียบวินัยจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ประตูงามวงศ์วาน…

Home / NEWS / มหาวิทยาลัยเกษตรฯ คุมเข้มรถไม่มีสติ๊กเกอร์ห้าม เข้า-ออก

ประเด็นน่าสนใจ

  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกประกาศเรื่องการจัดระเบียบการจราจรภายในมหาวิทยาลัย
  • เพื่อสร้างความปลอดภัย และไม่ให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง
  • รถยน์ที่จะเข้า-ออก ต้องมีสติ๊กเกอร์อนุญาเท่านั้น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการในการจัดระเบียบวินัยจราจรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อให้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีสภาพเหมาะสมแก่การเป็นสถานศึกษา ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง มีความปลอดภัย และลดมลภาวะทางอากาศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้า ตามประกาศเรื่อง มาตรการในการจัดระเบียบวินัยจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ประตูงามวงศ์วาน 1 รถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้ตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กองยานพาหนะอาคารและสถานทีี่

ประตูวิภาวดีรังสิต ประตูงามวงศ์วาน 2 และประตูงามวงศ์วาน 3 ให้ผ่านเข้า-ออก ได้เฉพาะรถยนต์ที่มีบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เท่านั้น และเปิดประตูเข้า-ออกตั้งแต่เวลา 05.00 – 22.00 น.

เขตการเรียนการสอน เข้าได้เฉพาะรถยนต์ที่มีบัตรอนุญาตเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เท่านั้น!! อ่านรายละเอียดในประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์