ประกาศโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 13 บุคคล-นักร้องดัง

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ , เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์
 • นักร้องโอเปร่า โฆเซฟ มาเรีย การ์เรรัส กอญ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า เหรียญรัตนาภรณ์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความว่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน 8 คน ดังนี้

 1. นายอัชพร จารุจินดา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3
 2. พลตรี ทองสุข โอษฐจันทึก เค รื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้า
 3. ร้อยเอก โกศล ผึ่งฉิมพลี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
 4. นายนิยม วสุหิรัญ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
 5. นายพินเทพ เทวกุล ณ อยุธยา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
 6. นายฉัตรทิพย์ ตัณฑประศาสน์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
 7. นายพลพีร์ ตุลยสุวรรณ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ 4
 8. นายณัฐพนธ์ เทพสาร เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ 4

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2562

นอกจากนี้ ยังมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน 2 ราย ดังนี้

 1. พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ทุติยจุลจอมเกล้า
 2. นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน พุทธศักราช 2562

ขณะเดียวกัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ แก่ 3 บุคคล ดังนี้

 1. นายบดินทร์ ติระพัฒน์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
 2. นายนภสินธุ์ จินดาวัฒนะ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4
 3. นายพิทักษ์ อนุสรณ์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม พุทธศักราช 2562

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก แก่ นายโฆเซ่ การ์เรรัส

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2562

สำหรับ นายโฆเซ่ การ์เรรัส (Jos? Carreras) มีชื่อจริงว่า โฆเซฟ มาเรีย การ์เรรัส กอญ (Josep Maria Carreras Coll) เป็นนักร้องโอเปราชาวสเปน เชื้อสายกาตาลาลัน ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก และได้รับการยกย่องให้เป็น หนึ่งในสามนักร้องอุปรากรเสียงเทเนอร์ผู้ยิ่งใหญ่ หรือ The Three Tenors


แท็ก: NEWS
WRITER
X