บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ย้ำอีกครั้ง!! เติมเงินใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คืนภาษี VAT 5 %

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินและใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเชื่อมต่อระบบ POS ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562-30 กันยายน 2563 รัฐบาลจะคืนภาษี VAT…

Home / NEWS / ย้ำอีกครั้ง!! เติมเงินใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คืนภาษี VAT 5 %

ประเด็นน่าสนใจ

  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เติมเงินใช้จ่ายผ่านบัตร คืนภาษี VAT 5 %
  • เงินส่วนนี้สามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินและใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเชื่อมต่อระบบ POS ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562-30 กันยายน 2563 รัฐบาลจะคืนภาษี VAT ให้จำนวน 5% ด้วยการโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money)

โดยเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ โดยจะคืนให้ไม่เกิน 500 บาท ซึ่งยอดใช้จ่ายในเดือนปัจจุบัน กรมบัญชีกลางจะโอนให้ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (หากเป็นวันหยุดจะเลื่อนขึ้นมา)